معرفي

 

 

 

اداره خدمات آموزش PDF چاپ نامه الکترونیک
 

 

  • در اين بخش کليه خدمات آموزشي مربوط به دانشجويان اعم از انتخاب واحد و حذف و اضافه و اقدامات مربوط به پرونده ها و صدور گواهي هاي اشتغال به تحصيل و هماهنگي جهت تشکيل کلاسها و نظارت بر برگزاري آن و تدوين برنامه امتحانات و برگزاري جلسات مربوط به آن، ارسال ليست نمرات به آموزش کل و اعلام فارغ التحصيلي دانشجويان، توزيع فرمهاي نقل و انتقال و مهماني و تغيير رشته را برعهده دارد.

اعضاي شاغل در اين واحد : 

مسئول اداره خدمات آموزشي:  محمد حسن مقدسی - ماندانا شریعتی ۳۷۹۲۷۵۱۷.

کارشناسان آموزش : جمشید محمدی ،حسین جعفري ، مرتضی حقوقی   تلفن : ۳۷۹۲۷۵۱۸

 

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها