previous pauseresume next

ارتقاء مرتبه از استادیاری به دانشیاری: دکتر جهانگیر مقصودی

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، در ششصد و هجدهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه که چهارشنبه ۱۵ مرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شد، با ارتقاء  مرتبه دکتر جهانگیر مقصودی، عضو هیات علمی گروه روانپرستاری از استادیاری به دانشیاری موافقت به عمل آمد.

 از این رو مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان این موفقیت را به ایشان تبریک می گویند.

برگزاری چهارمین وبینار آموزشی توانمندسازی اساتید: طراحی آزمون و پرسشنامه با گوگل فرم

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، چهارمین وبینار آموزشی توانمندسازی اساتید، طراحی آزمون و پرسشنامه با گوگل فرم، شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹، توسطEDO  جهت اساتید دانشکده متبوع برگزار شد.

بازدید و نشست مشترک تیم مدیریت دانشکده و مدیر پرستاری دانشگاه از مرکز درمانی امام حسین"ع"

     چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹،  تیم مدیریت دانشکده ۱۳۹۹( دکتر طالقانی، دکتر یزدان نیک و دکتر نم نباتی)، مدیر پرستاری دانشگاه( دکتر صفازاده) ، ضمن بازدید از مرکز درمانی امام حسین"ع"  ، طی نشست مشترکی با تیم پرستاری (مدیر پرستاری، سوپروایزر، مسیولین آموزش به بیمارو کنترل عفونت و سرپرستاران بخش های مختلف)، موضوعات مختلف پرستاری در مرکز یادشده را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

برگزاری وبینار خود مراقبتی در برابر کرونا ویرووس و مروری بر قوانین کارآموزی های پیش رو

     برگزاری وبینار خود مراقبتی در برابر کرونا ویرووس و مروری بر قوانین کارآموزی های پیش رو

 توسط معاونت دانشجویی فرهنگی جهت کلیه ی دانشجویان مشمول کارآموزی در ماه آینده توسط مریم السادات شهشهانی( مسئول کووید ۱۹)  دانشکده پرستاری و مامایی/ سه شنبه ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹به روایت تصویر

 

برگزاری نمایشگاه سه روزه زعفران/ زرشک و هل در دانشکده

     برگزاری نمایشگاه سه روزه زعفران/ زرشک و هل در دانشکده پرستاری و مامایی به مدت سه روز (از دوشنبه ۲۰ مرداد ماه جاری در محوطه ی دانشکده تا چهارشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۹) به روایت تصویر

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده پرستاری و مامایی RSS

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها