اطلاعیه دانشجویان جدیدالورود

 

 

 

برنامه دروس ارائه شده ترم اول نيمسال اول ۹۸-۹۷

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 اطلاعیه۱  : جهت دریافت کلید کمد در دانشکده به امور دانشجوئی فرهنگی دانشکده سر کار خانم متولیان اتاق شماره ۹ روبروی اتاق آموزش مراجعه نمائید .
 
 اطلاعیه ۲ : برای هر دانشجو استاد مشاور جهت راهنمایی دانشجو مشخص شده است ، پس از کسب اطلاع از نام استاد مشاور به ایشان مراجعه و نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام نمائید .

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

پوستر

پیوندها