رفتن به محتوای اصلی
x

آیین دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی رشته های پرستاری و مامایی و اتاق عمل

     آیین دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی رشته های پرستاری و مامایی و اتاق عمل، با حضور تیم مدیریت دانشکده ، امروز سه شنبه 7 تیر 1401 سالن شهید حیدری

به روایت تصویر