رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر گروه

گروه اتاق عمل

g

                                                                
 

 

        مدیر گروه اتاق عمل دکتر اکرم اعرابی

 

      تلفن : ۳۷۹۲۷۵۱۰-۰۳۱         پست الکترونیکی :  aarabi@nm.mui.ac.ir