رفتن به محتوای اصلی
x

مدیر گروه مامایی

                                                                     

g

            

 مدیر گروه مامایی   دکتر محبوبه والياني

 

 تلفن تماس مدير گروه: ۳۷۹۲۷۵۳۷ -۰۳۱              پست الکترونيک :  valiani@nm.mui.ac.ir