رفتن به محتوای اصلی
x

تالیفات گروه

برخی از کتب تالیف و یا ترجمه شده توسط اعضای گروه مامایی و بهداشت باروری

 • محبوبه والیانی، علی والیانی و خانم صفایی، آناتومی لگن

 • محمدعلی طبیبی، محبوبه والیانی، ورزش های دوران بارداری

 • شهنازکهن، میترا صوابی اصفهانی، مژگان جانی قربان، مهشید عبدی شهشهانی، فاطمه ترابی، زهرا برومندفر، کبری صالحی، بهداشت مادر کودک و باروری در پاندمی کوید، چاپ پنجم، کنکاش1400.
 • مائده مجلسی، شهناز کهن، روانپزشکی در مامایی، گیتا تک، 1399.
 • شهناز کهن،زیبا رئیسی دهکردی، الهام ادیب مقدم، مرضیه رئیسی،  اصول بالینی در اورژانس های مامایی، گیتا تک، 1398.
 • فاطمه السادات رهنمایی، شهناز کهن، مائده مجلسی ، مریم بهشتی نسب،الگوریتم های بارداری و زایمان ویلیامز، گیتا تک، 1398.
 • زهرا باقرصاد، زهرا برومندفر، مهسا شاعلی، کتایون طائری، شهناز کهن،راهنمای جامع سلامت باروی و جنسی در گروه های کم خطر و پرخطر، علم گستران، 1397.
 • شهناز کهن. مشارکت در ویراستاری کتاب بارداری و زایمان ویلیامز، ویرایش بیست و پنجم، انتشارات رومی، 1397.
 • محبوبه والیانی، آمنه امیرخانی، راحله سموعی. دانستنی های بارداری. انتشارات فرهنگ پژوهان دانش، چاپ اول، 1397.
 • محبوبه والیانی، شهناز زمانی. حرکات اصلاحی در بارداری ، زایمان و پس از زایمان. انتشارات فرهنگ پژوهان دانش، چاپ اول، 1397.
 • محبوبه والیانی. معاینه واژینال، بررسی لگن و اصلاح وضعیت مادر، یک راهنمای جیبی،  1400.
 • محبوبه والیانی. مشارکت در ویراستاری کتاب بارداری و زایمان ویلیامز، ویرایش بیست و پنجم، انتشارات رومی، 1397.
 • محبوبه والیانی. مشارکت در تدوین آموزش های دوران بارداری و آمادگی برای زایمان. انتشارات پژواک آرمان، چاپ سوم، 1390.
 • محبوبه والیانی، معصومه گودرزی. اصول مهارت های بالینی در مامایی برگرفته از مامایی وارنی. انتشارات داتشگاه علوم پزشکی اصفهان، چاپ سوم، 1391.
 • محبوبه والیانی. مشارکت در تالیف کتاب اخلاق و قانون در پرستاری و مامایی. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، چاپ اول، 1391.
 • محبوبه والیانی، آمنه امیرخانی. مهارت های مدیریت استرس، انتشارات اعلا، 1388.
 • محبوبه تائبی، میترا زندی. جمعیت و تنظیم خانواده، چاپ نهم 1391
 • محبوبه تائبی، زهرا سوکی،عفونت ها و ایمن سازی در بارداری و شیردهی، ویرایش دوم، چاپ کنکاش، 1390
 • محبوبه تائبی، عفونت ها و ایمن سازی در بارداری و شیردهی، چاپ کنکاش، 1387
 • سهیلا احسانپور، زهرا برومندفر، حبیب الله حسینی، عبداله رضایی، میترا صوابی، ناهید فتحی زاده، فریبا فهامی، شهناز کهن. بهداشت و تنظیم خانواده. انتشارات کنکاش، 1390 .
 • فریبا فهامی. مشارکت در ترجمه پرستاری داخلی- جراحی بلاک، هاوکس. جلد ششم (بیماری های غدد، تناسلی و پستان)، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1386.
 • فریبا فهامی. مشارکت در تالیف کتاب ارتقای سلامت قلب ویژه پرستاران. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1384.
 • میترا صوابی اصفهانی، سهیلا احسانپور، رویا شمگانی. دانستنی هایی در مورد پاپ اسمیر. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1391.
 • زمزم پاک نهاد، اعظم احمدی، زهرا علیپور، مریم قائد رحمتی، مروارید قصاب شیرازی، میترا ریحانی، پریسا صمدی، میترا صوابی اصفهانی. تغذیه و بیماری های شایع در زنان، انتشارات حروفچین، 1393.  
 • میترا صوابی، ناهید فتحی زاده. چرا مردان نابارور می شوند؟انتشارات کنکاش، 1387.
 • فاطمه محمدی، شهناز کهن، آنچه زنان و دختران باید در مورد سلامت خود بدانند، انشارات کنکاش،1394.
 • مریم الله دادیان، مژگان جانی قربان، فاطمه جنانی، محبوبه شریفی، پیمانه شکراللهی، فاطمه محمدی . تغذیه  در چرخه زندگی، داشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد، 1394.
 • نفیسه السادات نکویی، مینو پاک گوهر. مشاوره قبل از بارداری، هنرهای زیبا، 1386.
 • نفیسه السادات نکویی. مشاوره در یائسگی.  انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1385.
 • پروین نیکبخت، مهناز نوروزی، نفیسه السادات نکویی. با مشکلات شایع دوران بارداری چه کنیم؟ کنکاش، 1384.