رفتن به محتوای اصلی
x

معرفی

سردبیر: دکتر ماهرخ کشوری 

شماره تلفن 03137927563

 

2

مدیر مسئول: دکتر مسعود بهرامی

شماره تلفن 03137927565

8

کارشناس و مدیر اجرایی: دکترعلی طغیانی خوراسگانی

شماره های تماس: ۰۳۱۳۷۹۲۷۵۶۹،۰۹۰۳۷۹۸۶۹۶۰

 

8

پست الکترونیک :   journal@nm.mui.ac.ir

شرح وظایف کارشناس و مدیر اجرایی

  •  بررسي مقالات جديد از نظر تطابق با ساختار و موضوعات مجله                  
  • ارسال مقالات براي سردبير ، ارسال مقالات براي داوران،  ،ارسال نظرات داوران براي سردبير، -ارسال نظرات داوران و سردبير براي نويسنده                      
  • بررسي و كنترل اصلاحات انجام شده توسط نويسنده و ارسال آن براي سردبير يا ارجاع به نويسنده در صورت كامل نبودن روند اصلاحات   
  • بررسي مقالات پس از پذيرش از نظر قوانين مربوط به مجله و انتشارات علمي   
  • بررسي و كنترل اصلاحات مورد نظر ناشر توسط نويسنده و قبول، رد يا ارجاع مقاله به نويسنده براي تكميل اصلاحات      
  • بررسي نسخه هاي آماده چاپ مقالات كه از سوي ناشر ارسال شده و انجام برخي اصلاحات،كنترل اسامي و... و تاييد براي چاپ يا ارسال براي نويسنده جهت اصلاحات    
  • تماس و ارتباط با ناشر جهت تنظيم و چاپ مقالات و تغيير و به روزرساني اطلاعات سایت بر اساس سياستهاي مجله   
  • جوابگويي به سوالات و درخواستهاي نويسندگان از طريق ايميل يا تماس تلفني و پيگيري حل مشكلات احتمالي                                   
  • هماهنگي بين سردبير و ساير مسئولين و اعضاي هيات تحريريه به منظور تشكيل جلسات و تبادل نظر و تصميم گيري در مورد مقالات