رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت آموزشی

                      

2

​​

                                   معاون آموزشي : دکتر اکرم اعرابی

 

       تلفن : ۳۷۹۲۷۵۱۶-۰۳۱                             پست الکترونيک : aarabi@nm.mui.ac.ir