رفتن به محتوای اصلی
x

معاونت آموزشی

                      

 

;

 

 

                                   معاون آموزشي : دکتر احمدرضا یزدان نیک

 

       تلفن : ۳۷۹۲۷۵۱۶-۰۳۱                             پست الکترونيک : yazdannik@nm.mui.ac.ir