رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه های اجراشده

 

 • حمایت از خانواده و فرزنداوری : خانم دکتر تائبی- خانم دکتر والیانی

 • صیانت از خانواده و جوانی جمعیت: خانم دکتر کهن

 • تربیت جنسی کودکان: خانم دکتر برومندفر

 • پیشگیری، درمان و مدیریت عفونتهای منتقل شونده جنسی: خانم دکتر برومندفر

  اختلالات عملکرد جنسی زوجین: خانم دکتر والیانی
 • بازتوانی پس از ابتلا به سرطان سینه: خانم دکتر والیانی
 • ارزیابی سلامت جنین: خانم پیرهادی، خانم دکتر والیانی
 • حفظ، حمایت و ترويج تغذيه با شير مادر: خانم دکتر کهن، خانم دکتر والیانی، خانم دکتر حیدری، خانم ترابی
 • اداره مشکلات مادر و کودک در شیردهی: خانم دکتر کهن، خانم دکتر صوابی، خانم دکتر حیدری، خانم عبدی
 • هفته سلامت زنان با محوریت کرونا: خانم دکتر والیانی، خانم دکتر کیانپور، خانم دکتر محمدی
 • اختلالات خونریزی دهنده ی رحمی (AUB-DUB): خانم دکتر والیانی، خانم ترابی
 • اصول ارتباط و مشاوره ی حرفه ای با بیماردر مامایی: خانم ترابی، خانم دکتر والیانی
 • اخلاق حرفه ای در مامایی: خانم دکتر بیگی هرچگانی        
 • زایمان فیزیولوژیک و انواع دیستوشی: خانم دکتر والیانی، خانم دادخواه تهرانی
 • چالش های تغذیه با شیرمادر در نوزاد نارس: خانم دکتر حیدری، خانم دکتر جانی قربانی، خانم دکتر کهن
 • مشاوره تنظیم خانواده: خانم دکتر کهن     
 • تکنیک های جایگذاری IUD: خانم دکتر کهن
 • اصول تغذیه با شیر مادر در پاندمی کرونا: خانم دکتر کهن، خانم دکتر والیانی، خانم دکتر صوابی، خانم ترابی
 • ترویج تغذیه با شیر مادر: خانم دکتر کهن