رفتن به محتوای اصلی
x

ارائه گزارش مرحله CVR و CVI لاگ بوکهای ارزشیابی بالینی کارشناسی پرستاری

جلسه «ارائه گزارش مرحله cvr وcvi لاگ بوکهای ارزشیابی بالینی کارشناسی پرستاری » با حضور آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای فلاحتی(همکار پروژه)، خانم محمدی(همکار پروژه) و خانم عامری(مسئول دفتر و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز شنبه 9/7/1401 راس ساعت 8:30 لغایت 10:00 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.
در این جلسه آقای فلاحتی و خانم محمدی گزارشی از مراحل انجام cvr و cvi   لاگ بوک ها را ارائه کردند.