رفتن به محتوای اصلی
x

الگوی نگارش در تدوین درسنامه های بومی پرستاری

جلسه ی «الگوی نگارش در تدوین درسنامه­ های بومی رشته پرستاری» با حضور دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر مریم باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر محبوبه نم نباتی(مسئول درسنامه­ کودکان)، خانم دکتر مریم اقبالی(مسئول درسنامه­ پرستاری ویژه) خانم دکتر فاطمه علی اکبری(مسئول درسنامه­ پرستاری فوریتها)، آقای دکتر علی اکبر واعظی(مسئول درسنامه­ بزرگسالان 1)، خانم دکتر نگین مسعودی علوی(مسئول درسنامه­ داخلی و جراحی2)، خانم دکتر صدیقه فرضی(مسئول درسنامه­ داخلی جراحی3) روز یکشنبه 1400/4/13  راس ساعت 14.30 در شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضور و مجازی برگزار گردید.

     شروع جلسه، دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری ضمن خوش آمدگویی به دستور جلسه اشاره کردند و سپس هر یک ازاعضا نظرات و پیشنهادات خود را در جهت تدوین الگوی نگارش درسنامه های بومی رشته پرستاری ارائه نمودند.

جلسه با تصویب 3 مصوبه، ساعت 16، با ذکر صلوات بر محمد(ص) و خاندان محمد(ص) به پایان رسید.