رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری آزمون پیش کارورزی ورود به عرصه دانشجویان پرستاری( مهر 1398)

     برگزاری آزمون پیش کارورزی ورود به عرصه دانشجویان پرستاری( ورودی مهر 1398)

به مدت 3 روز از دوشنبه 10 مرداد لغایت چهارشنبه 12 مرداد

آزمایشگاه مهارت ها/ به روایت تصویر