رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه ی فعالیتها در راستای تدوین درسنامه های بومی رشته پرستاری

    جلسه ی فعالیتها در راستای تدوین درسنامه­ های بومی رشته پرستاری با حضور دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر مریم باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر محبوبه نم نباتی(مسئول درسنامه­ کودکان)، خانم دکتر مریم اقبالی(مسئول درسنامه­ پرستاری ویژه) خانم دکتر فاطمه علی اکبری(مسئول درسنامه­ پرستاری فوریتها)، آقای دکتر علی اکبر واعظی(مسئول درسنامه­ بزرگسالان 1)، خانم دکتر نگین مسعودی علوی(مسئول درسنامه­ داخلی و جراحی2)، خانم دکتر صدیقه فرضی(مسئول درسنامه­ داخلی جراحی3) روز یکشنبه 9/3/1400  راس ساعت 12.15 در شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضور و مجازی برگزار گردید.

     شروع جلسه، دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری ضمن خوش آمدگویی به دستور جلسه اشاره کردند و سپس هر یک از اساتید مسئول به طور خلاصه گزارشی از روند پیشرفت درسنامه را بیان کردند.

    ابتدا خانم دکتر نم نباتی مسئول درسنامه­ کودکان از شهر اصفهان، ضمن تشکر از کارگروه توسعه علوم پرستاری و دانشگاه به خاطر حمایت و جدیت در داشتن درسنامه های بومی رشته پرستاری به بیان روند پیشرفت و چگونگی اجرای درسنامه و برگزاری وبینار مربوطه پرداختند.

     سپس آقای دکتر واعظی از شهر یزد ارائه­ گزارش درسنامه­ بزرگسالان یک پرداختند و به چگونگی تقسیم کار در مورد درسنامه­ بزرگسالان 1 اشاره کردند.

     در ادامه خانم دکتر مسعودی علوی از شهر کاشان، گزارش داخلی و جراحی 2 را ارائه دادند و به روند پیشرفت و چگونگی فعالیتها در این زمینه پرداختند

    همچنین خانم دکتر اقبالی گزارش درسنامه­ پرستاری ویژه را بیان کرده و  به مراحل پیشرفت و فعالیتها در این زمینه اشاره کردند

    سپس خانم دکتر علی اکبری از شهرکرد گزارش درسنامه­ پرستاری فوریتها را ارائه کردند: به فعالیتها و تقسیم کار و ادامه روند پشبرد درسنامه اشاره کردند.

    در نهایت خانم دکتر فرضی از اصفهان گزارش درسنامه­ داخلی جراحی 3 را ارائه کرده و به تشکیل گروه و تقسیم کار و پیشبرد درسنامه  اشاره کردند. با تصویب 7 مصوبه، جلسه ساعت 13.45، با ذکر صلوات بر محمد(ص) و خاندان محمد(ص) به پایان رسید.