رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری پنجمین جلسه بازنگری برنامه آموزشی مقطع کارشناسی پرستاری

   برگزاری پنجمین جلسه بازنگری کوریکولوم مقطع کارشناسی پرستاری با حضور اعضای کمیته بازنگری از دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و  اصفهان در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/24 راس ساعت ۱۷-۱۵ به صورت مجازی برگزار گردید.

در این جلسه به ارائه گزارش تجمیع نتایج ارزشیابی اساتید، دانشجویان و مدیران پرداخته شد و گروه های تخصصی مرتبط با موضوع تشکیل گردید.