رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کارگاه ارتباط استاد و دانشجو در هفته آموزش

    برگزاری کارگاه ارتباط استاد و دانشجو در هفته آموزش با حضور ریاست ، معاونین ، مدیران گروههای آموزشی و اساتید دانشکده با ارائه بحث یادشده توسط سرکار خانم سیما قزلباش( عضو هیأت علمی گروه آموزشی روانپرستاری)

 تالار اندیشه دانشکده سه شنبه 10 خردادماه 1401