رفتن به محتوای اصلی
x

تدوین آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی پرستاری

جلسه ی «تبادل نظر در مورد تدوین نهایی آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی» با حضور دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر چراغی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی تهران)، دکتر نصرآبادی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه آزاد تهران)، دکتر افشاری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، دکتر زمان زاده (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی تبریز)، دکتر طولابی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی خرم آباد)، دکتر پیروی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه ایران)، ، دکتر نگارنده (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی تهران)، دکتر طالقانی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، دکتر آذر برزین (مدیر آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد) وخانم موسوی (پرسنل دانشکده پرستاری اصفهان) روز سه شنبه 1400/6/30  راس ساعت 16 در شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضور و مجازی برگزار گردید.

     شروع جلسه، سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری ضمن خوش آمدگویی با اشاره به دستور جلسه، مقدمه ای مبنی بر اهمیت توانمندسازی اعضای هیات علمی در گروههای پرستاری برای ارائه آموزش صحیح به پرستاران بیان داشتند سپس خانم دکتر افشاری خلاصه ای از اجرای برنامه عملیاتی توانمندسازی اعضای هیات علمی را در راستای پروژه ی موسسه نصر ارائه کردند. در ادامه به بررسی نهایی تدوین آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی پرداخته شد و هر یک از متخصصین نظرات خود را در این زمینه ارائه نمودند. همزمان اصلاحات پیشنهادی در آیین نامه اعمال می گردید.

  جلسه  با 14 اصلاحیه در متن آیین نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی در ساعت 18:10، با ذکر صلوات بر محمد(ص) و خاندان محمد(ص) به پایان رسید.