رفتن به محتوای اصلی
x

تقدیر از مجریان برگزاری جشن هفته آموزش 1401

      تقدیر و تشکر ریاست دانشکده( دکتر مسعود بهرامی)، معاون آموزشی دکتر اکرم اعرابی)، معاون دانشجویی فرهنگی( دکتر الهه آشوری)، و مدیر Edo (دکتر شهلا ابوالحسنی) از مجریان برگزاری جشن هفته

دوشنبه 9 خردادماه 1401 سالن شهید حیدری دانشکده