رفتن به محتوای اصلی
x

فضای آموزشی

 دانشکده  پرستاری و مامایی در بخش جنوبي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و در مجاورت دانشکده دندانپزشکي و بيمارستان فوق تخصصي آموزشي الزهرا (س) واقع گرديده است که فضاي آموزش باليني دانشجويان پرستاري، مامايي . اتاق عمل عمدتاً در بيمارستان مذکور مي باشد. مساحت اين دانشکده با فضاي سبز ۳۰۰۰۰ مترمربع با زيربنا ۷۳۴۰ مترمربع مي باشد که داراي ۱۶ کلاس به مساحت ۱۱۲۱ مترمربع، آزمايشگاه مهارتها داراي ۸ کلاس به مساحت ۵۰۰ مترمربع، کتابخانه به مساحت ۵۲۰ مترمربع داراي بخش امانت کتاب بصورت سیستم  باز حاوي ۲۴۲۷۷ مجلد کتاب فارسي و لاتين، بخش مجلات حاوي ۱۰۹ عنوان مجله داخلي و خارجي، سالن مطالعه، سالن بحث گروهي، بخش سمعي و بصري با قابليت self learning و بخش رايانه با قابليت اتصال به اينترنت مي باشد از بخشهاي ديگر دانشکده مي توان واحد رايانه، سالن اجتماعات به مساحت ۵۵۰ مترمربع و واحد سمعي و بصري مجهز به انواع وسايل آموزشي را نام برد.