رفتن به محتوای اصلی
x

پیشبرد پروژه ی توانمندسازی اعضای هیات علمی رشته پرستاری

جلسه ی «پیشبرد پروژه ی توانمندسازی اعضای هیات علمی رشته پرستاری» با حضور دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر مریم باقری (دبیرکار گروه توسعه علوم پرستاری)، دکتر پروانه خراسانی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، دکتر محسن تقدسی (رئیس دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، دکتر نگین مسعودی علوی (عضوهیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی کاشان) و دکتر عاطفه افشاری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)  روز شنبه 1400/5/9  راس ساعت 14 در شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضور و مجازی برگزار گردید.

     شروع جلسه، دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری ضمن خوش آمدگویی به دستور جلسه اشاره کردند. ابتدا آقای دکتر ایرج پور خلاصه ای از پیشرفت پروژه توانمندسازی اعضای هیات علمی به موسسه نصر را ارائه کردند. سپس خانم دکتر افشاری نظرات کارشناس موسسه نصر را در جلسه مطرح کرده تا مورد ارزیابی قرار گیرد و اعضای حاضر در جلسه به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در این راستا پرداختند. در آخر آیین نامه توانمدسازی اعضای هیات علمی که در خرداد مورد بازنگری قرار گرفته شده بود پیشنهاد گردید آیین نامه توانمندسازی مجدد توسط چند تن از استادان مورد بازبینی قرار گیرد و اقدامات انجام شده به کارشناس موسسه نصر گزارش داده شود. جلسه با تصویب 5 مصوبه، جلسه ساعت 15، با ذکر صلوات بر محمد(ص) و خاندان محمد(ص) به پایان رسید.