رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه "بالاخره شاخ غول پژوهش را شکستی " ( ویژه برنامه آذر ماه پژوهش )

۱۳ آذر ۱۴۰۲ ،در این جلسه حضوری، سرکار خانم دکتر غلباش درباره مسیر پژوهش یک سخنرانی تعاملی با دانشجویان حاضر در جلسه داشتند. ضمن پذیرایی وعده عصرانه از حاضران، در انتهای جلسه از فعالین پژوهش در کمیته تحقیقات دانشکده پرستاری و مامایی تجربیات خود را با دانشجویان به اشتراک گذاشتند و در پایان جلسه از ایشان تقدیر به عمل آمد.