رفتن به محتوای اصلی
x

گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

 

 

                               مدير گروه سرکار خانم  دکتر سیما بابایی

 
تلفن تماس مدير گروه:                  ۳۷۹۲۷۵۴۳-۰۳۱       پست الکترونيک  : babaee@nm.mui.ac.ir 

 

تاریخچه شکل گیری و فعالیت های گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

گروه پرستاری سلامت بزرگسالان از سال ۱۳۶۵ با نام گروه داخلی جراحی به عنوان بزرگترین گروه آموزشی دانشکده و پوشش دهنده بیشترین واحدهای دروس نظری و بالینی مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری آغاز بکار نمود.از سال تحصیلی ۱۳۶۸ با راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری در گرایش داخلی – جراحی گستره وظایف و فعالیت های گروه به نحو چشم گیری افزایش یافت.از سال ۱۳۹۰ با قرار گرفتن گروه فن پرستاری به عنوان بخشی از گروه داخلی- جراحی ،این گروه آموزشی بیش از پیش گسترش فعالیت پیدا نمود و نام  گروه پرستاری سلامت بزرگسالان به عنوان جایگزین گروه داخلی- جراحی برای این گروه آموزشی تعریف و تایید  شد. از سال ۱۳۹۳ همگام با تبدیل گرایش پرستاری داخلی – جراحی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری به رشته پرستاری داخلی-جراحی، گروه پرستاری سلامت بزرگسالان مسئولیت پذیرش و آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته پرستاری داخلی جراحی را عهده دارد گردید. از جمله سایر فعالیت های درون دانشکده ای  این گروه، مشارکت قابل توجه در پوشش  واحدهای نظری و بالینی دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته های مامایی و اتاق عمل می باشد. مشارکت در پوشش واحدهای درس نظری و بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری سالمندی وپرستاری بهداشت جامعه از دیگر فعالیت های مستمر گروه پرستاری سلامت بزرگسالان می باشد. اعضای هیات علمی این گروه از زمان تاسیس و راه اندازی رشته دکترای تخصصی پرستاری، پوشش بیشترین واحدهای درسی دانشجویان این  مقطع را نیز عهده دار می باشند و در پوشش واحدهای نظری و عملی دانشجویان دکترای بهداشت باروری و مامایی دانشکده نیز مشارکت قابل توجه دارند. گروه پرستاری سلامت بزرگسالان مشارکت گسترده ای  در آموزش بین رشته ای با مشارکت در تدریس دروس نظری و بالینی از جمله به دانشجویان رشته های دکتری پزشکی، داروسازی، هوشبری، فوریت های پزشکی، رادیولوژی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و مدیریت بیمارستانی دارد. از دیگر نقش های اعضای گروه سرپرستی و راهنمایی دانشجویان کارشناسی پرستاری در امور آموزشی، اجتماعی و مشاوره و راهنمایی می باشد.

ترکیب پرسنلی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

گروه پرستاری سلامت بزرگسالان در حال حاضر دارای ۲۰ عضو شامل ۲ نفر استاد، ۲ نفر دانشیار،۴نفر استادیار، ۵ نفر عضو هیأت علمی با مدرک کارشناسی ارشد، ۴ نفر عضو هیات علمی مستقر در بالین ،۱نفر کارشناس ارشد و۲  نفر کارشناس غیر هیات علمی و ۲ نفر دکترای پرستاری غیر هیات علمی می باشد که در حال حاضراز بین اعضای هیات علمی گروه، ۱ نفر دانشجوی دکترای پژوهشی و ۱ نفر دانشجوی دکترای پرستاری می باشند.

اعضای گروه پرستاری سلامت بزرگسالان علاوه بر فعالیت های گسترده آموزشی – پژوهشی مسئولیت های متعددی را بعهده دارند:

ریاست دانشکده: سرکار خانم دکتر فریبا طالقانی

دبیر هیات هماهنگی اعضای ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری: سرکار خانم دکتر فریبا طالقانی

معاونت مالی اداری دانشکده: جناب آقای دکتر محسن شهریاری

مدیر مسول مجله  ایرانی تحقیقات پرستاری و ماماییIJNMR : سرکار خانم دکتر فریبا طالقانی

سردبیر مجله  ایرانی تحقیقات پرستاری و ماماییIJNMR : جناب آقای دکتر مسعود بهرامی

سرپرست شورای پژوهش های کاربردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: جناب آقای دکتر مسعود بهرامی

مدیر دفتر توسعه دانشکده: سرکار خانم دکتر شهلا ابوالحسنی

عضو کارگروه توسعه علوم پرستاری: سرکار خانم دکتر فریبا طالقانی، دکتر شهلا ابوالحسنی

معاونت گروه: سرکار خانم دکتر شهلا ابوالحسنی

مسئول کمیته امتحانات دانشکده: سرکار خانم فخری صبوحی

کارشناس پژوهش: خانم فخری صبوحی، دکتر حجت الله یوسفی

 

 چشم انداز (Vision) گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

 ارتقاء آموزش نظری و بالینی، کاهش فاصله ی آموزش نظری و عملی در محیط بالین و ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری بر اساس استاندارهای حرفه   چشم انداز گروه پرستاری سلامت بزرگسالان در ۱۰ سال آینده است.

 

رسالت (Mission) گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

 آموزش صحیح و دقیق  نحوه ارائه مهارتهای بالینی به دانشجویان به منظور تربیت نیروی انسانی آگاه و کارآمد که با کسب توانائیهای حرفه ای لازم بتوانند خدمات مورد نیاز مراقبتی بیماران را در سطح استاندارد های حرفه ای در سطوح مختلف پیشگیری، مراقبت، درمان و توانبخشی ارائه دهند.

 

اهداف کلی گروه:

۱- ارزیابی نیازهای آموزشی دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی در زمینه پژوهش

۲- شناسایی مشکلات سلامتی مرتبط با بیماریهای داخلی جراحی شایع و حاد و مزمن در جامعه  و هدایت دانشجویان در انجام پروژه های تحقیقاتی با هدف بکارگیری روشهای مراقبتی مناسب در بالین و ارتقاء کیفیت خدمات بالینی

۳- تدارک طرح های تحقیقاتی در جهت ارتقاء روش های تدریس، ارزشیابی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی

۴- تدارک فرصت هایی جهت چاپ مقالات در مجلات معتبر، تالیف و ترجمه کتب مرتبط به موضوعات درسی

۵- تدارک فرصت هایی جهت تهیه و تالیف درسنامه مرتبط به موضوعات درسی

۶- تدارک فرصت هایی برای ارایه دروس به شکل مجازی

۷- تدارک فرصت هایی برای تهیه لاگ بوک الکترونیک برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

۸- تدارک فرصت هایی برای توانمندسازی اعضای هیات علمی گروه

 

اهداف گروه در عرصه خدمات بالینی:
۱- شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی در آموزش بالینی و برنامه ریزی برای حل آنها

۲- حضور فعال اعضای هیئت علمی گروه در عرصه بالین  وآموزش صحیح و دقیق مهارتهای بالینی به دانشجویان در بخش های داخلی جراحی  بر اساس استانداردهای مراقبتی

۳- فراهم نمودن بستری مناسب برای یادگیری عملی موثر مهارتهای بالینی به شکل صحیح و  ایجاد نیروهای متخصص و کارآمد و با انگیزه

۴- تدارک فرصت هایی برای برگزاری بهینه آزمون پیش کارورزی

۵- تدوین و ارائه مراقبت بر اساس فرآیند پرستاری متناسب با هر بخش در راستای ارتقاء خدمات تخصصی

۶- برگزاری دوره های کوتاه مدت حرفه ای (مثل پرستار آموزش دهنده دیابت، پرستار آموزش دهنده سرطان، دوره کوتاه مدت پرستاری آندوسکوپی، پرستار آموزش دهنده سالمند، دوره مراقبت تسکینی، دوره کوتاه مدت پرستاری ام.اس ) در راستای تربیت پرستاران متخصص و ارتقاء  کیفیت خدمات بالینی و تخصصی و مشاوره ای در کلینیک ها

۷- داشتن تعامل موثر اعضای هیئت علمی گروه با مراکز درمانی در جهت شناخت نیازها، تجزیه و تحلیل مشکلات بالینی بخشهای داخلی جراحی و کارشناسی نمودن آنها و ارائه راهکارهای موثر

۸- حضور فعال اعضای هیئت علمی گروه در عرصه بالین و  گذراندن دوره های مشاهده گری در بیمارستانهای مختلف و مراکز آموزشی پیشرفته دنیا  درجهت کمک به کارآمدی سیستم خدمات بالینی

۹- تاسیس کلینیکهای تخصصی پرستاری توسط اعضای هیئت علمی جهت ارائه خدمات مراقبتی و آموزشی موثر به بیماران و خانواده ها

۱۰- فعالیت هایی در راستای بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان اینترنشیب به صورت کارگاه و وبینارهای رویدادنگاری تاملی، ایمنی، محاسبات دارویی و گزارش نویسی

۱۱- تدارک فرصت هایی در راستای بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش فارماکولوژی بالینی با همکاری اعضای گروه با گروه فارماکولوژی

۱۲- فعالیت هایی در راستای بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان پرستاری با همکاری های بین حرفه ای و بین بخشی، به صورت گراند راند بین حرفه ای در بخش های اعصاب، تنفس و قلب و ارایه فارماکولوژی بالینی با همکاری اعضای گروه با گروه فارماکولوژی

 

 

مرکز مهارت های بالینی

 

درس آمادگی مهارت های بالینی ورود به عرصه

 

جدول لاین تحقیقاتی اعضای هیئت علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

لاین تحقیقاتی

عکس

E mail

  ۱

دکتر فریبا طالقانی

استاد

آموزش و مراقبت در سرطان

taleghani@nm.mui.ac.ir

  ۲     

دکتر مسعود بهرامی

استاد

آموزش و مراقبت در بیماران سرطان

bahrami@nm.mui.ac.ir

  ۳

دکتر حجت اله یوسفی

دانشیار

مراقبت در بیماران اعصاب در ICU

yousefi@nm.mui.ac.ir

  ۴

دکتر محسن شهریاری

دانشیار

مراقبت جامع نگردر بخش مراقبت ویژه

shahriari@nm.mui.ac.ir

 ۵

فخری صبوحی

مربی

مراقبت پرستاری در دیابت

sabohi@nm.mui.ac.ir

  ۶

سید عباس حسینی

مربی

مهارتهای بالینی پایه پرستاری

a_hoseini@nm.mui.ac.ir

  ۷

دکتر سیما بابایی

استادیار

مراقبت در بیماران قلبی عروقی

babaee@nm.mui.ac.ir

۸

دکتر الهه آشوری

استادیار

مراقبت تسکینی و سرطان

ashori@nm.mui.ac.ir

۹

فاطمه نظری

مربی

پرستاری و مراقبت در بیماریهای مغز و اعصاب

nazari@nm.mui.ac.ir

۱۰

لیلا مردانیان

مربی

مراقبت های پرستاری در بیماریهای قلب و عروق

mardanian@nm.mui.ac.ir

۱۱

نرگس معنوی

مربی

 

manavi@nm.mui.ac.ir

۱۲

فاطمه ثنایی

مربی

 

sanaei@nm.mui.ac.ir

۱۳

طاهره خواجه علی

مربی

 

khajeali@nm.mui.ac.ir

۱۴

امیرموسی رضایی

مربی

مراقبت پرستاری در سرطان

Musarezaie@nm.mui.ac.ir

۱۵ دکتر شهلا ابوالحسنی استادیار مراقبت پرستاری در اختلالات سیستم عصبی abolhasani@nm.mui.ac.ir
۱۶ طاهره مومنی مربی مراقبت پرستاری در بیماریهای قلب و عروق t_momeni@nm.mui.ac.ir
۱۷ معصومه سادات موسوی مربی مراقبت پرستاری در بیماریهای قلبی - عروقی ms_mousavi@nm.mui.ac.ir
۱۸ دکتر صدیقه فرضی استادیار ایمنی دارویی Sedighehfarzi@nm.mui.ac.ir
 

 

 

 

 

 

 

 

جدول اعضای هیئت علمی و مربیان بازنشسته گروه

 

پست الکترونیکی

عکس

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

m22nchi@yahoo.com

هیات علمی بازنشسته

مینا توتونچی

۱

amini@nm.mui.ac.ir

هیات علمی بازنشسته

پروانه امینی

۲

zeraatkari@nm.mui.ac.ir

هیات علمی بازنشسته

خدیجه زراعتکاری

۳

moeini@nm.mui.ac.ir

هیات علمی بازنشسته

مهین معینی

۴

daryabeigi@nm.mui.ac.ir

هیات علمی بازنشسته

رضا دریابیگی

۵

n_fatehi@nm.mui.ac.ir

مربی بازنشسته

ناهید فاتحی

۶

abazari@nm.mui.ac.ir هیات علمی بازنشسته دکتر پروانه اباذری ۷

 

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

جدول دروس ارایه شده  نیمسال دوم ۱۴۰۰-۹۹

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

۱

اصول مهارتهای پرستاری نظری

۵/۲

۵۱۱۳۵۰

کارشناسی پرستاری

۲

اصول مهارتهای پرستاری عملی

۵/۱

۵۱۱۳۵۱

کارشناسی پرستاری

۳

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

کارشناسی پرستاری

۴

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

کارشناسی مامایی

۵

کارآموزی مهارتهای پرستاری

۱

۵۱۲۳۰۸

کارشناسی اطاق عمل

۶

مفاهیم پایه پرستاری ۱

۱

۵۱۱۳۶۶

کارشناسی پرستاری

۷

بررسی وضعیت سلامت

۱

۵۱۱۳۱۵

کارشناسی پرستاری

۸

بزرگسالان / سالمندان (۱)

۳

۵۱۱۳۵۳

کارشناسی پرستاری

۹

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۱)

۲

۵۱۱۳۵۸

کارشناسی پرستاری

۱۰

بزرگسالان / سالمندان (۲)

۳

۵۱۱۳۵۴

کارشناسی پرستاری

۱۱

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۲)

۲

۵۱۱۳۵۹

کارشناسی پرستاری

۱۲

مفاهیم پایه پرستاری(۲)

۱

۵۱۱۳۶۷

کارشناسی پرستاری

۱۳

بزرگسالان / سالمندان (۳)

۴

۵۱۱۳۵۵

کارشناسی پرستاری

۱۴

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۳)

۲

۵۱۱۳۶۰

کارشناسی پرستاری

۱۶

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

۵/۱

۵۱۱۳۵۷

کارشناسی پرستاری

۱۷

مراقبتهای پرستاری در منزل

۲

۵۱۱۳۵۶

کارشناسی پرستاری

۱۸

روش تحقیق

۵/۱

۵۰۰۳۰۲

کارشناسی پرستاری

۱۹

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع

۱

۵۱۱۳۶۱

کارشناسی پرستاری

۲۰

مهارتهای بالینی ورود به عرصه

۱

۵۰۰۳۰۶

کارشناسی پرستاری

۲۱

کارآموزی درعرصه بزرگسالان (۱)

۲

۵۱۱۳۶۳

کارشناسی پرستاری

۲۲

کارآموزی درعرصه بزرگسالان (۲)

۲

۵۱۱۳۶۴

کارشناسی پرستاری

۲۳

کارآموزی درعرصه بزرگسالان (۳)

۲

۵۱۱۳۶۵

کارشناسی پرستاری

۲۴

کارآموزی درعرصه مراقبت در منزل

۱

۵۱۱۳۶۲

کارشناسی پرستاری

۲۵

 فیزیوپاتولوژی وبیماریهای جراحی

۲

۵۱۱۳۴۲

کارشناسی مامایی

۲۶

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

۱

۵۱۱۳۱۷

کارشناسی مامایی

۲۷

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

۵/۱

۵۱۳۵۲۲

ارشد روانپرستاری

۲۸

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

۵/۱

۵۰۰۵۱۸

ارشد پرستاری د-  ج

۲۹

طب مکمل، طب جایگزین نقش پرستار

۱

۵۱۱۵۶۰

ارشد پرستاری د-  ج

۳۰

کارآموزی طب مکمل، نقش پرستار

۵/۰

۵۱۱۵۶۱

ارشد پرستاری د-  ج

۳۱

پرستاری ازاختلالات و بیماریهای حاد داخلی - جراحی

۵/۱

۵۱۱۵۵۶

ارشد پرستاری د-  ج

۳۲

کارآموزی پرستاری ازاختلالات و بیماریهای حاد داخلی - جراحی

۵/۱

۵۱۱۵۵۷

ارشد پرستاری د-  ج

۳۳

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

۵/۱

۵۱۱۵۴۹

ارشد پرستاری سالمندی

۳۴

کارورزی اختلالات حاد  د - ج

۳

۵۱۱۵۶۵

ارشد پرستاری د-  ج

۳۵

کارورزی اختلالات مزمن  د - ج

۳

۵۱۱۵۶۶

ارشد پرستاری د-  ج

۳۶

پرستاری سالمندی ۱ اختلالات جسمی و..

۲

۵۱۱۵۵۰

ارشد پرستاری سالمندی

۳۷

کارآموزی پرستاری سالمندی ۱ اختلالات

۲

۵۱۱۵۵۳

ارشد پرستاری سالمندی

جدول دروس ارایه شده  نیمسال اول ۱۴۰۰-۹۹

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

۱

اصول مهارتهای پرستاری نظری

۵/۲

۵۱۱۳۵۰

کارشناسی پرستاری

۲

اصول مهارتهای پرستاری عملی

۵/۱

۵۱۱۳۵۱

کارشناسی پرستاری

۳

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

کارشناسی پرستاری

۴

مفا هیم پایه پرستاری (۱)

۱

۵۱۱۳۶۶

کارشناسی پرستاری

۵

بررسی وضعیت سلامت

۱

۵۱۱۳۱۵

کارشناسی پرستاری

۶

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۱

۳

۵۱۱۳۵۳

کارشناسی پرستاری

۷

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۱

۲

۵۱۱۳۵۸

کارشناسی پرستاری

۸

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۲

۳

۵۱۱۳۵۴

کارشناسی پرستاری

۹

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۲

۲

۵۱۱۳۵۹

کارشناسی پرستاری

۱۰

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و کودک پسران

۱

۵۱۸۳۳۶

کارشناسی پرستاری

۱۱

مفا هیم پایه پرستاری (۲)

۱

۵۱۱۳۶۷

کارشناسی پرستاری

۱۲

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۳

۴

۵۱۱۳۵۵

کارشناسی پرستاری

۱۳

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۳

۲

۵۱۱۳۶۰

کارشناسی پرستاری

۱۴

اخلاق پرستار وارتباط حرفه ای

۵/۱

۵۱۱۳۵۷

کارشناسی پرستاری

۱۵

مراقبتهای پرستاری در منزل

۲

۵۱۱۳۵۶

کارشناسی پرستاری

۱۶

روش تحقیق

۵/۱

۵۰۰۳۰۲

کارشناسی پرستاری

۱۷

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع

۲

۵۱۱۳۶۱

کارشناسی پرستاری

۱۸

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (۱)

۲

۵۱۱۳۶۳

کارشناسی پرستاری

۱۹

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (۲)

۲

۵۱۱۳۶۴

کارشناسی پرستاری

۲۰

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (۳)

۲

۵۱۱۳۶۵

کارشناسی پرستاری

۲۱

کارآموزی درعرصه مراقبتهای پرستاری در منزل

۱

۵۱۱۳۶۲

کارشناسی پرستاری

۲۲

اصول مهارتهای پرستاری نظری مامایی

۱

۵۱۱۳۳۰

کارشناسی مامایی

۲۳

اصول مهارتهای پرستاری عملی مامایی

۱

۵۱۱۳۳۶

کارشناسی مامایی

۲۶

اصول وفنون ومهارتهای پرستاری

۱

۵۱۱۳۴۶

کارشناسی اطاق عمل

۲۷

مهارتهای پرستاری عملی

۱

۵۱۱۳۳۴

کارشناسی اطاق عمل

۲۸

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

۱

۵۱۱۵۵۴

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۲۹

کاراموزی پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

۱

۵۱۱۵۵۵

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۳۰

پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن

۵/۰

۵۱۱۵۶۱

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۳۱

پرستاری انکولوژی

۵/۰

۵۱۱۵۶۳

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۳۲

کارآموزی پرستاری انکولوژی

۱

۵۱۱۵۶۴

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۳۳

مراقبت تسکینی و نقش پرستار در آن

۵/۰

۵۱۱۵۶۷

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۳۴

کارآموزی مراقبت تسکینی و نقش پرستار

۵/۰

۵۱۱۵۶۸

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۳۵

پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی

۵/۱

۵۱۱۵۵۸

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۳۶

کارآموزی پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی

۵/۱

۵۱۱۵۵۹

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۳۷

بررسی وضعیت سلامت سالمند (نظری )

۱

۵۱۱۵۴۸

ارشد پرستاری سالمندی

۳۸

کارآموزی بررسی وضعیت سلامت سالمند

۱

۵۱۱۵۵۲

ارشد پرستاری سالمندی