گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

 

 

                               مدير گروه سرکار خانم  دکتر سیما بابایی

 
تلفن تماس مدير گروه:                  ۳۷۹۲۷۵۴۳-۰۳۱       پست الکترونيک  : babaee@nm.mui.ac.ir 

 

تاریخچه شکل گیری و فعالیت های گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

گروه پرستاری سلامت بزرگسالان از سال ۱۳۶۵ با نام گروه داخلی جراحی به عنوان بزرگترین گروه آموزشی دانشکده و پوشش دهنده بیشترین واحدهای دروس نظری و بالینی مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته پرستاری آغاز بکار نمود.از سال تحصیلی ۱۳۶۸ با راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری در گرایش داخلی –جراحی گستره وظایف و فعالیت های گروه به نحو چشم گیری افزایش یافت.از سال ۱۳۹۰ با قرار گرفتن گروه فن پرستاری به عنوان بخشی از گروه داخلی- جراحی ،این گروه آموزشی بیش از پیش گسترش فعالیت پیدا نمود و نام  گروه پرستاری سلامت بزرگسالان به عنوان جایگزین گروه داخلی- جراحی برای این گروه آموزشی تعریف و تایید  شد.از سال ۱۳۹۳ همگام با تبدیل گرایش پرستاری داخلی –جراحی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری به رشته پرستاری داخلی-جراحی،گروه پرستاری سلامت بزرگسالان مسئولیت پذیرش و آموزش دانشجویان کارشناسی ارشد نا پیوسته رشته پرستاری داخلی جراحی را عهده دارد گردید.از جمله سایر فعالیت های درون دانشکده ای  این گروه، مشارکت قابل توجه در پوشش  واحدهای نظری و بالینی دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته رشته های مامایی و اتاق عمل می باشد.مشارکت در پوشش واحدهای درس نظری و بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های پرستاری مراقبت های ویژه، پرستاری سالمندی وپرستاری بهداشت جامعه از دیگر فعالیت های مستمر گروه پرستاری سلامت بزرگسالان می باشد.اعضای هیات علمی این گروه از زمان تاسیس و راه اندازی رشته دکترای تخصصی پرستاری، پوشش بیشترین واحدهای درسی دانشجویان این  مقطع را نیز عهده دار می باشند و در پوشش واحدهای نظری و عملی دانشجویان دکترای بهداشت باروری و مامایی دانشکده نیز مشارکت قابل توجه دارند.گروه پرستاری سلامت بزرگسالان مشارکت گسترده ای  در آموزش بین رشته ای با مشارکت در تدریس دروس نظری و بالینی از جمله به دانشجویان رشته های هوشبری، فوریت های پزشکی، رادیولوژی، بهداشت عمومی، بهداشت حرفه ای، فیزیوتراپی، گفتار درمانی و دکتری پزشکی و داروسازی دارد. ازدیگر نقش های اعضای گروه سرپرستی و راهنمایی دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی در امورآموزشی و اجتماعی می باشد.

ترکیب پرسنلی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

گروه پرستاری سلامت بزرگسالان در حال حاضر دارای ۲۲ عضو شامل ۱ نفر استاد، ۴ نفر دانشیار،۳نفر استادیار، ۴ نفر عضو هیأت علمی با مدرک کارشناسی ارشد، ۴ نفر عضو هیات علمی مستقر در بالین ، ۱ نفر دانشجوی دکتری تعهد خدمت، ۲نفر کارشناس ارشد و۲  نفر کارشناس غیر هیات علمی می باشد که در حال حاضراز بین اعضای هیات علمی گروه، ۱ نفر دانشجوی دکترای پژوهشی می باشند.

 

اعضای گروه پرستاری سلامت بزرگسالان علاوه بر فعالیت های گسترده آموزشی –پژوهشی مسئولیت های متعددی را بعهده دارند:

 

ریاست دانشکده: دکتر فریبا طالقانی

معاونت مالی اداری دانشکده: دکتر محسن شهریاری

سردبیر مجله ایرانی تحقیقات پرستاری و ماماییIJNMR: دکتر مسعود بهرامی

معاونت فرهنگی، دانشجویی:  دکتر سیما بابایی

معاونت گروه: دکتر الهه آشوری

عضو کارگروه توسعه علوم پرستاری: دکتر فریبا طالقانی، دکتر پروانه اباذری

مسئول آموزش واحد دیابت مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان: دکتر پروانه اباذری

عضو شورای پژوهش های کاربردی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: دکتر پروانه اباذری

مسئول کمیته امتحانات دانشکده: خانم فخری صبوحی

مسئول اساتید مشاور دانشکده: آقای رضا دریا بیگی

مسئول کمیته نظارت برخدمات پرستاری در مراکزبهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان: دکتر پروانه اباذری

کارشناس پژوهشی: خانم فخری صبوحی 

 چشم انداز (Vision) گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

 ارتقاء آموزش نظری و بالینی، کاهش فاصله ی آموزش نظری و عملی در محیط بالین و ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری بر اساس استاندارهای حرفه   چشم انداز گروه پرستاری سلامت بزرگسالان در ۱۰ سال آینده است.

 

رسالت (Mission) گروه پرستاری سلامت بزرگسالان

 آموزش صحیح و دقیق  نحوه ارائه مهارتهای بالینی به دانشجویان به منظور تربیت نیروی انسانی آگاه و کارآمد که با کسب توانائیهای حرفه ای لازم بتوانند خدمات مورد نیاز مراقبتی بیماران را در سطح استاندارد های حرفه ای در سطوح مختلف پیشگیری، مراقبت، درمان و توانبخشی ارائه دهند.

 

اهداف کلی گروه:

۱- ارزیابی نیازهای آموزشی دانشجویان در سطوح مختلف تحصیلی در زمینه پژوهش

۲- شناسایی مشکلات سلامتی مرتبط با بیماریهای داخلی جراحی شایع و حاد و مزمن در جامعه  و هدایت دانشجویان در انجام پروژه های تحقیقاتی با هدف بکارگیری روشهای مراقبتی مناسب در بالین و ارتقاء کیفیت خدمات بالینی

۳- تدارک طرح های تحقیقاتی در جهت ارتقاء روشهای تدریس، ارزشیابی با هدف ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی

۴- تدارک فرصت هایی جهت چاپ مقالات در مجلات معتبر، تالیف و ترجمه کتب مرتبط به موضوعات درسی

 

اهداف گروه در عرصه خدمات بالینی:
۱- شناسایی موانع کسب مهارتهای بالینی در آموزش بالینی و برنامه ریزی برای حل آنها

۲- حضور فعال اعضای هیئت علمی گروه در عرصه بالین  وآموزش صحیح و دقیق مهارتهای بالینی به دانشجویان در بخشهای ویژه و داخلی جراحی  بر اساس استانداردهای مراقبتی

۳- فراهم نمودن بستری مناسب برای یادگیری عملی موثر مهارتهای بالینی به شکل صحیح و  ایجاد نیروهای متخصص و کارآمد و با انگیزه

۴- تدوین و ارائه یک مدل مراقبتی متناسب با هر بخش در راستای ارتقاء خدمات تخصصی

۵-   برگزاری دوره های کوتاه مدت حرفه ای (مثل پرستار آموزش دهنده دیابت، پرستار آموزش دهنده سرطان، دوره کوتاه مدت پرستاری آندوسکوپی، پرستار آموزش دهنده سالمند و دوره مراقبت تسکینی ) در راستای تربیت پرستاران متخصص و ارتقاء  کیفیت خدمات بالینی و تخصصی و مشاوره ای در کلینیک ها

۶- داشتن تعامل موثر اعضای هیئت علمی گروه با مراکز درمانی در جهت شناخت نیازها، تجزیه و تحلیل مشکلات بالینی بخشهای داخلی جراحی و کارشناسی نمودن آنها و ارائه راهکارهای موثر

۷-  حضور فعال اعضای هیئت علمی گروه در عرصه بالین و  گذراندن دوره های مشاهده گری در بیمارستانهای مختلف و مراکز آموزشی پیشرفته دنیا  درجهت کمک به کارآمدی سیستم خدمات بالینی

۸- تاسیس کلینیکهای تخصصی پرستاری توسط اعضای هیئت علمی جهت ارائه خدمات مراقبتی و آموزشی موثر به بیماران و خانواده ها

 

 

مرکز مهارت های بالینی

 

درس آمادگی مهارت های بالینی ورود به عرصه

 

جدول لاین تحقیقاتی اعضای هیئت علمی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

لاین تحقیقاتی

عکس

E mail

  ۱

دکتر فریبا طالقانی

استاد

آموزش و مراقبت در سرطان

taleghani@nm.mui.ac.ir

  ۲     

دکتر مسعود بهرامی

استاد

آموزش و مراقبت در بیماران سرطان

bahrami@nm.mui.ac.ir

  ۳

دکتر حجت اله یوسفی

دانشیار

مراقبت در بیماران اعصاب در ICU

yousefi@nm.mui.ac.ir

  ۴

دکتر محسن شهریاری

دانشیار

مراقبت جامع نگردر بخش مراقبت ویژه

shahriari@nm.mui.ac.ir

  ۵

دکتر پروانه اباذری

دانشیار

مدیریت در دیابت

abazari@nm.mui.ac.ir

  ۶

فخری صبوحی

مربی

مراقبت پرستاری در دیابت

sabohi@nm.mui.ac.ir

  ۷

سید عباس حسینی

مربی

مهارتهای بالینی پایه پرستاری

a_hoseini@nm.mui.ac.ir

  ۸

دکتر سیما بابایی

استادیار

مراقبت در بیماران قلبی عروقی

babaee@nm.mui.ac.ir

۹

دکتر الهه آشوری

استادیار

مراقبت تسکینی و سرطان

ashori@nm.mui.ac.ir

۱۰

فاطمه نظری

مربی

پرستاری و مراقبت در بیماریهای مغز و اعصاب

nazari@nm.mui.ac.ir

۱۱

لیلا مردانیان

مربی

مراقبت های پرستاری در بیماریهای قلب و عروق

mardanian@nm.mui.ac.ir

۱۲

نرگس معنوی

مربی

 

manavi@nm.mui.ac.ir

۱۳

فاطمه ثنایی

مربی

 

sanaei@nm.mui.ac.ir

۱۴

طاهره خواجه علی

مربی

 

khajeali@nm.mui.ac.ir

۱۵

لادن ناصح

مربی

مراقبت از زخم و استومی

naseh@nm.mui.ac.ir

۱۶

امیرموسی رضایی

مربی

مراقبت پرستاری در سرطان

Musarezaie@nm.mui.ac.ir

۱۷ دکتر شهلا ابوالحسنی استادیار مراقبت پرستاری در اختلالات سیستم عصبی abolhasani@nm.mui.ac.ir
۱۸ طاهره مومنی مربی مراقبت پرستاری در بیماریهای قلب و عروق t_momeni@nm.mui.ac.ir
۱۹ معصومه سادات موسوی مربی مراقبت پرستاری در بیماریهای قلبی - عروقی ms_mousavi@nm.mui.ac.ir
۲۰ دکتر صدیقه فرضی استادیار ایمنی دارویی Sedighehfarzi@nm.mui.ac.ir
 

 

 

 

 

 

 

 

جدول اعضای هیئت علمی و مربیان بازنشسته گروه

 

پست الکترونیکی

عکس

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

m22nchi@yahoo.com

هیات علمی بازنشسته

مینا توتونچی

۱

amini@nm.mui.ac.ir

هیات علمی بازنشسته

پروانه امینی

۲

zeraatkari@nm.mui.ac.ir

هیات علمی بازنشسته

خدیجه زراعتکاری

۳

moeini@nm.mui.ac.ir

هیات علمی بازنشسته

مهین معینی

۴

daryabeigi@nm.mui.ac.ir

هیات علمی بازنشسته

رضا دریابیگی

۵

n_fatehi@nm.mui.ac.ir

مربی بازنشسته

ناهید فاتحی

۶

 

کارنمای عملکرد بالینی دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

جدول دروس ارایه شده  نیمسال دوم ۹۹-۹۸

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

کد

رشته

تعداد دانشجو

ترم

۱

اصول مهارتهای پرستاری نظری

۵/۲

۵۱۱۳۵۰

۱

کارشناسی پرستاری

۸۴

اول

۲

اصول مهارتهای پرستاری عملی

۵/۱

۵۱۱۳۵۱

۱

کارشناسی پرستاری

۸۴

اول

۳

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

۱

کارشناسی پرستاری

۱۰۳

دوم

۴

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

۲

کارشناسی مامایی

۳۱

دوم

۵

کارآموزی مهارتهای پرستاری

۱

۵۱۲۳۰۸

۱

کارشناسی اطاق عمل

۳۲

دوم

۶

مفاهیم پایه پرستاری ۱

۱

۵۱۱۳۶۶

۱

کارشناسی پرستاری

۱۰۳

دوم

۷

بررسی وضعیت سلامت

۱

۵۱۱۳۱۵

۱

کارشناسی پرستاری

۱۰۳

دوم

۸

بزرگسالان / سالمندان (۱)

۳

۵۱۱۳۵۳

۱

کارشناسی پرستاری

۸۵

سوم

۹

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۱)

۲

۵۱۱۳۵۸

۱

کارشناسی پرستاری

۸۵

سوم

۱۰

بزرگسالان / سالمندان (۲)

۳

۵۱۱۳۵۴

۱

کارشناسی پرستاری

۹۲

چهارم

۱۱

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۲)

۲

۵۱۱۳۵۹

۱

کارشناسی پرستاری

۹۲

چهارم

۱۲

مفاهیم پایه پرستاری(۲)

۱

۵۱۱۳۶۷

۲

کارشناسی پرستاری

۹۲

چهارم

۱۳

بزرگسالان / سالمندان (۳)

۴

۵۱۱۳۵۵

۱

کارشناسی پرستاری

۸۴

پنجم

۱۴

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۳)

۲

۵۱۱۳۶۰

۱

کارشناسی پرستاری

۸۴

پنجم

۱۵

مفاهیم پایه پرستاری(۲)

۱

۵۱۱۳۶۷

۱

کارشناسی پرستاری

۸۴

پنجم

۱۶

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

۵/۱

۵۱۱۳۵۷

۱

کارشناسی پرستاری

۸۴

پنجم

۱۷

مراقبتهای پرستاری در منزل

۲

۵۱۱۳۵۶

۲

کارشناسی پرستاری

۸۴

پنجم

۱۸

روش تحقیق

۵/۱

۵۰۰۳۰۲

۱

کارشناسی پرستاری

۸۴

پنجم

۱۹

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع

۱

۵۱۱۳۶۱

۱

کارشناسی پرستاری

۹۲

ششم

۲۰

مراقبتهای پرستاری در منزل

۲

۵۱۱۳۵۶

۱

کارشناسی پرستاری

۹۲

ششم

 

۲۱

مهارتهای بالینی ورود به عرصه

۱

۵۰۰۳۰۶

۱

کارشناسی پرستاری

۹۲

ششم

۲۲

کارآموزی درعرصه بزرگسالان (۱)

۲

۵۱۱۳۶۳

۱

کارشناسی پرستاری

۷۳

هفتم

۲۳

کارآموزی درعرصه بزرگسالان (۲)

۲

۵۱۱۳۶۴

۱

کارشناسی پرستاری

۷۳

هفتم

۲۴

کارآموزی درعرصه بزرگسالان (۳)

۲

۵۱۱۳۶۵

۱

کارشناسی پرستاری

۷۳

هفتم

۲۵

کارآموزی درعرصه مراقبت در منزل

۱

۵۱۱۳۶۲

۱

کارشناسی پرستاری

۷۳

هفتم

۲۶

 فیزیوپاتولوژی وبیماریهای جراحی

۲

۵۱۱۳۴۲

۱

کارشناسی مامایی

۲۹

ششم

۲۷

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

۱

۵۱۱۳۱۷

۱

کارشناسی مامایی

۲۷

هشتم

۲۸

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

۵/۱

۵۰۰۵۱۸

۱

ارشد پرستاری د-  ج

۹

دوم

۲۹

طب مکمل، طب جایگزین نقش پرستار

۱

۵۱۱۵۶۰

۱

ارشد پرستاری د-  ج

۹

دوم

۳۰

کارآموزی طب مکمل، نقش پرستار

۵/۰

۵۱۱۵۶۱

۱

ارشد پرستاری د-  ج

۹

دوم

۳۱

پرستاری ازاختلالات و بیماریهای حاد داخلی - جراحی

۵/۱

۵۱۱۵۵۶

۱

ارشد پرستاری د-  ج

۹

دوم

۳۲

کارآموزی پرستاری ازاختلالات و بیماریهای حاد داخلی - جراحی

۵/۱

۵۱۱۵۵۷

۱

ارشد پرستاری د-  ج

۹

دوم

۳۳

کارورزی اختلالات حاد  د - ج

۳

۵۱۱۵۶۵

۱

ارشد پرستاری د-  ج

۱۰

چهارم

۳۴

کارورزی اختلالات مزمن  د - ج

۳

۵۱۱۵۶۶

۱

ارشد پرستاری د-  ج

۱۰

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول دروس ارایه شده  نیمسال اول ۹۹-۹۸

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

کد

رشته

تعداددانشجو

ترم

۱

اصول مهارتهای پرستاری نظری

۵/۲

۵۱۱۳۵۰

۱

کارشناسی پرستاری

 

اول

۲

اصول مهارتهای پرستاری عملی

۵/۱

۵۱۱۳۵۱

۱

کارشناسی پرستاری

 

اول

۳

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

۱

کارشناسی پرستاری

۸۲

دوم

۴

مفا هیم پایه پرستاری (۱)

۱

۵۱۱۳۶۶

۱

کارشناسی پرستاری

۸۲

دوم

۵

بررسی وضعیت سلامت

۱

۵۱۱۳۱۵

۱

کارشناسی پرستاری

۸۲

دوم

۶

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۱

۳

۵۱۱۳۵۳

۱

کارشناسی پرستاری

۸۹

سوم

۷

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۱

۲

۵۱۱۳۵۸

۱

کارشناسی پرستاری

۸۹

سوم

۸

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۲

۳

۵۱۱۳۵۴

۱

کارشناسی پرستاری

۸۸

چهارم

۹

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۲

۲

۵۱۱۳۵۹

۲

کارشناسی پرستاری

۸۸

چهارم

۱۰

کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و کودک پسران

۲

۵۱۸۳۳۶

۲

کارشناسی پرستاری

۴۴

چهارم

۱۱

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۳

۴

۵۱۱۳۵۵

۱

کارشناسی پرستاری

۹۱

پنجم

۱۲

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۳

۲

۵۱۱۳۶۰

۱

کارشناسی پرستاری

۹۱

پنجم

۱۳

اخلاق پرستار وارتباط حرفه ای

۵/۱

۵۱۱۳۵۷

۱

کارشناسی پرستاری

۹۱

پنجم

۱۴

مفا هیم پایه پرستاری (۲)

۱

۵۱۱۳۶۷

۱

کارشناسی پرستاری

۹۱

پنجم

۱۵

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع

۲

۵۱۱۳۶۱

۱

کارشناسی پرستاری

۷۱

ششم

۱۶

مراقبتهای پرستاری در منزل

۲

۵۱۱۳۵۶

۱

کارشناسی پرستاری

۷۱

ششم

۱۷

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (۱)

۲

۵۱۱۳۶۳

۱

کارشناسی پرستاری

۷۷

هفتم

۱۸

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (۲)

۲

۵۱۱۳۶۴

۱

کارشناسی پرستاری

۷۷

هفتم

۱۹

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (۳)

۲

۵۱۱۳۶۵

۱

کارشناسی پرستاری

۷۷

هفتم

۲۰

کارآموزی درعرصه مراقبتهای پرستاری در منزل

۱

۵۱۱۳۶۲

۱

کارشناسی پرستاری

۷۷

هفتم

۲۱

اصول مهارتهای پرستاری نظری مامایی

۱

۵۱۱۳۳۰

۱

کارشناسی مامایی

۳۰

اول

۲۲

اصول مهارتهای پرستاری عملی مامایی

۱

۵۱۱۳۳۶

۱

کارشناسی مامایی

۳۰

اول

۲۳

کارآموزی عرصه داخلی جراحی مامایی

۱

۵۱۱۳۱۷

۲

ناپیوسته مامایی

۱۷

چهارم

۲۶

اصول وفنون ومهارتهای پرستاری

۱

۵۱۱۳۴۶

۱

کارشناسی اطاق عمل

۳۰

اول

۲۷

مهارتهای پرستاری عملی

۱

۵۱۱۳۳۴

۱

کارشناسی اطاق عمل

۳۰

اول

۲۸

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

۱

۵۱۱۵۵۴

۱

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

 

اول

۲۹

کاراموزی پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

۱

۵۱۱۵۵۵

۱

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

 

اول

۳۰

پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن

۵/۰

۵۱۱۵۶۲

۱

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۹

سوم

۳۱

پرستاری انکولوژی

۵/۰

۵۱۱۵۶۳

۱

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۹

سوم

۳۲

کارآموزی پرستاری انکولوژی

۱

۵۱۱۵۶۴

۱

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۹

سوم

۳۳

مراقبت تسکینی و نقش پرستار در آن

۵/۰

۵۱۱۵۶۷

۱

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۹

سوم

 

 

 

 

 

 

 

۳۴

کارآموزی مراقبت تسکینی و نقش پرستار

۵/۰

۵۱۱۵۶۸

۱

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۹

سوم

۳۵

پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی

۵/۱

۵۱۱۵۵۸

۱

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۹

سوم

۳۶

کارآموزی پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی

۵/۱

۵۱۱۵۵۹

۱

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

۹

سوم

۳۷

روش تحقیق

۵/۱

۵۰۰۳۰۲

۱

کارشناسی پرستاری

۹۱

پنجم

 

جدول دروس ارایه شده  نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

اصول مهارتهای پرستاری نظری

۲/۵

۵۱۱۳۵۰

کارشناسی پرستاری

اول

۲

اصول مهارتهای پرستاری عملی

۱/۵

۵۱۱۳۵۱

کارشناسی پرستاری

اول

۳

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

کارشناسی پرستاری

دوم

۴

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

کارشناسی مامایی

دوم

۵

کارآموزی مهارتهای پرستاری

۱

۵۱۲۳۰۸

کارشناسی اطاق عمل

دوم

۶

مفاهیم پایه پرستاری ۱

۱

۵۱۱۳۶۶

کارشناسی پرستاری

دوم

۷

بررسی وضعیت سلامت

۱

۵۱۱۳۱۵

کارشناسی پرستاری

دوم

۸

بزرگسالان / سالمندان (۱)

۳

۵۱۱۳۵۳

کارشناسی پرستاری

سوم

۹

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۱)

۲

۵۱۱۳۵۸

کارشناسی پرستاری

سوم

۱۰

بزرگسالان / سالمندان (۲)

۳

۵۱۱۳۵۴

کارشناسی پرستاری

چهارم

۱۱

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۲)

۲

۵۱۱۳۵۹

کارشناسی پرستاری

چهارم

۱۲

بزرگسالان / سالمندان (۳)

۴

۵۱۱۳۵۵

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۳

کارآموزی بزرگسالان / سالمندان (۳)

۲

۵۱۱۳۶۰

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۴

مفاهیم پایه پرستاری(۲)

۱

۵۱۱۳۶۷

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۵

اخلاق پرستاری و ارتباط حرفه ای

۱/۵

۵۱۱۳۵۷

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۶

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع

۱

۵۱۱۳۶۱

کارشناسی پرستاری

ششم

۱۷

مراقبتهای پرستاری در منزل

۲

۵۱۱۳۵۶

کارشناسی پرستاری

ششم

۱۸

مهارتهای بالینی ورود به عرصه

۱

۵۰۰۳۰۶

کارشناسی پرستاری

ششم

۱۹

کارآموزی درعرصه بزرگسالان (۱)

۲

۵۱۱۳۶۳

کارشناسی پرستاری

هفتم

۲۰

کارآموزی درعرصه بزرگسالان (۲)

۲

۵۱۱۳۶۴

کارشناسی پرستاری

هفتم

۲۱

کارآموزی درعرصه بزرگسالان (۳)

۲

۵۱۱۳۶۵

کارشناسی پرستاری

هفتم

۲۲

کارآموزی درعرصه مراقبت در منزل

۱

۵۱۱۳۶۲

کارشناسی پرستاری

هفتم

۲۳

 فیزیوپاتولوژی وبیماریهای جراحی

۲

۵۱۱۳۴۲

کارشناسی مامایی

ششم

۲۴

کارآموزی در عرصه داخلی جراحی

۱

۵۱۱۳۱۷

کارشناسی مامایی

هشتم

۲۵

پرستاری سالمندی(۱)بیماریهاواختلالات جسمی وعمالکردی کارآموزی

۲

۵۱۱۵۵۳

ارشد پرستاری سالمندی

دوم

۲۶

طب مکمل، طب جایگزین نقش پرستار

۱

۵۱۱۵۶۰

ارشد پرستاری د-  ج

دوم

۲۷

کارآموزی طب مکمل، نقش پرستار

۰/۵

۵۱۱۵۶۱

ارشد پرستاری د-  ج

دوم

۲۸

پرستاری ازاختلالات و بیماریهای حاد داخلی - جراحی

۱/۵

۵۱۱۵۵۶

ارشد پرستاری د-  ج

دوم

۲۹

کارآموزی پرستاری ازاختلالات و بیماریهای حاد داخلی - جراحی

۱/۵

۵۱۱۵۵۷

ارشد پرستاری د-  ج

دوم

۳۰

کارورزی اختلالات حاد  د - ج

۳

۵۱۱۵۶۵

ارشد پرستاری د-  ج

چهارم

۳۱

کارورزی اختلالات مزمن  د - ج

۳

۵۱۱۵۶۶

ارشد پرستاری د-  ج

چهارم

۳۲

روش تحقیق

۱/۵

۵۰۰۳۰۲

کارشناسی پرستاری

پنجم

۳۳

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

۱/۵

۵۰۰۵۱۸

ارشد پرستاری د-  ج

دوم

۳۴

پرستاری سالمندی(۱)بیماریهاواختلالات جسمی وعمالکردی نظری

۲

۵۱۱۵۵۰

ارشد پرستاری سالمندی

دوم

 

 

جدول دروس ارایه شده  نیمسال اول ۹۸-۹۷

 

رديف

نام درس

واحد

شماره درس

رشته

ترم

۱

اصول مهارتهای پرستاری نظری

۲/۵

۵۱۱۳۵۰

کارشناسی پرستاری

اول

۲

اصول مهارتهای پرستاری عملی

۱/۵

۵۱۱۳۵۱

کارشناسی پرستاری

اول

۳

کارآموزی اصول و مهارتهای بالینی

۱

۵۱۱۳۱۸

کارشناسی پرستاری

دوم

۴

مفا هیم پایه پرستاری (۱)

۱

۵۱۱۳۶۶

کارشناسی پرستاری

دوم

۵

بررسی وضعیت سلامت

۱

۵۱۱۳۱۵

کارشناسی پرستاری

دوم

۶

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۱

۳

۵۱۱۳۵۳

کارشناسی پرستاری

سوم

۷

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۱

۲

۵۱۱۳۵۸

کارشناسی پرستاری

سوم

۸

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۲

۳

۵۱۱۳۵۴

کارشناسی پرستاری

چهارم

۹

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۲

۲

۵۱۱۳۵۹

کارشناسی پرستاری

چهارم

۱۰

پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۳

۴

۵۱۱۳۵۵

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۱

کارآموزی پرستاری بزرگسالان / سالمندان  ۳

۲

۵۱۱۳۶۰

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۲

اخلاق پرستار وارتباط حرفه ای

۱/۵

۵۱۱۳۵۷

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۳

مفا هیم پایه پرستاری (۲)

۱

۵۱۱۳۶۷

کارشناسی پرستاری

پنجم

۱۴

کارآموزی پرستاری در مشکلات شایع

۱

۵۱۱۳۶۱

کارشناسی پرستاری

ششم

۱۵

مراقبتهای پرستاری در منزل

۲

۵۱۱۳۵۶

کارشناسی پرستاری

ششم

۱۶

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (۱)

۲

۵۱۱۳۶۳

کارشناسی پرستاری

هفتم

۱۷

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (۲)

۲

۵۱۱۳۶۴

کارشناسی پرستاری

هفتم

۱۸

کارآموزی درعرصه بزرگسالان / سالمندان  (۳)

۲

۵۱۱۳۶۵

کارشناسی پرستاری

هفتم

۱۹

کارآموزی درعرصه مراقبتهای پرستاری در منزل

۱

۵۱۱۳۶۲

کارشناسی پرستاری

هفتم

۲۰

اصول مهارتهای پرستاری نظری مامایی

۱

۵۱۱۳۳۰

کارشناسی مامایی

اول

۲۱

اصول مهارتهای پرستاری عملی مامایی

۱

۵۱۱۳۳۶

کارشناسی مامایی

اول

۲۲

فیزیوپاتولوژی بیماریهای داخلی (۲)

۲

۵۱۱۲۰۴

ناپیوسته مامایی

دوم

۲۳

فیزیوپاتولوژی جراحی 

۲

۵۱۱۲۰۶

ناپیوسته مامایی

دوم

۲۴

کارآموزی عرصه داخلی جراحی مامایی

۱

۵۱۱۳۱۷

ناپیوسته مامایی

چهارم

۲۵

اصول وفنون ومهارتهای پرستاری

۱

۵۱۱۳۴۶

کارشناسی اطاق عمل

اول

۲۶

مهارتهای پرستاری عملی

۱

۵۱۱۳۳۴

کارشناسی اطاق عمل

اول

۲۷

بررسی وضعیت سلامت سالمند(نظری)

۱

۵۱۱۵۴۸

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

اول

۲۸

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

۲

۵۱۱۵۴۹

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

اول

 

کاراموزی بررسی وضعیت سلامت سالمند

۲

۵۱۱۵۵۲

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

اول

۲۹

پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن

۰/۵

۵۱۱۵۶۲

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۰

پرستاری انکولوژی

۰/۵

۵۱۱۵۶۳

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۱

کارآموزی پرستاری انکولوژی

۱

۵۱۱۵۶۴

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۲

مراقبت تسکینی و نقش پرستار در آن

۰/۵

۵۱۱۵۶۷

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۳

کارآموزی مراقبت تسکینی و نقش پرستار

۰/۵

۵۱۱۵۶۸

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۴

پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی

۱/۵

۵۱۱۵۵۸

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۵

کارآموزی پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی - جراحی

۱/۵

۵۱۱۵۵۹

ارشد پرستاری داخلی - جراحی

سوم

۳۶

تحقیق در پرستاری

۱/۵

۵۰۰۳۰۲

کارشناسی  پرستاری

پنجم

 

 

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

پوستر

پیوندها