رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

     برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی با بررسی موضوعات: 1) نحوه تعامل با معاونت بهداشتی دانشگاه، 2) نحوه چگونگی ارزشیابی سالیانه مراکز تحقیقاتی، با حضور معاون پژوهشی دانشکده( دکتر مریم کیان پور)، مدیران گروه های آموزشی و اعضاء هیات علمی گروه های مختلف آموزشی دانشکده

چهارشنبه 23 شهریور 1401/ تالار اندیشه دانشکده