رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری دومین جلسه کمیته اجرایی همایش کشوری آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کرونا

     برگزاری دومین جلسه کمیته اجرایی همایش کشوری آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کرونا، با حضور معاون پژوهشی دانشکده  و دبیر علمی همایش( دکتر مریم کیان پور)، دبیر اجرایی همایش( دکتر مهشید گیوی) و کارشناسان مربوطه / دوشنبه ۲۳ اسفند ماه ۱۴۰۰/ سالن جلسات مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی