رفتن به محتوای اصلی
x

دکتر موسی علوی : اولین ارتقاء یافته به مرتبه استادی از گروه آموزشی روانپرستاری

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، در ششصد و پنجاهمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه که چهارشنبه 25 اسفند ماه 1400 برگزار شد، با ارتقاء مرتبه دکتر موسی علوی ، عضو هیات علمی گروه آموزشی روانپرستاری، از دانشیاری به استادی، موافقت به عمل آمد.

 از این رو مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان این موفقیت را به ایشان تبریک می گویند.