رفتن به محتوای اصلی
x

طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره ی پرستار آموزش دهنده دیابت بر اساس مدل برنامه ریزی درسی کرن / دفاع از پایان نامه دکتری تخصصی پرستاری

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجوی دکتری تخصصی پرستاری ، فریدخت یزدانی، دوشنبه 29 شهریور ماه 1400، درتالار معرفت از پایان نامه خود با عنوان طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره ی پرستار آموزش دهنده دیابت بر اساس مدل برنامه ریزی درسی کرن ، دفاع نمود.

دانشجو فریدخت یزدانی ، در خلاصه پایان نامه ارسالی خود به روابط عمومی دانشکده گفته است: مدیریت دیابت نیازمند توانمندسازی بیماران در زمینه خودمدیریتی دیابت توسط یک تیم چند رشته ای تعلیم دیده و تخصصی است. پرستاران در نقش آموزش دهنده دیابت، نسبت به سایر حرفه ها از دامنه عمل و مسوولیت بیشتری برخوردارند. هدف از این پژوهش طراحی، اجرا و ارزشیابی یک برنامه درسی مفید و پویا برای راه اندازی دوره پرستار آموزش دهنده دیابت بود.

یزدانی می گوید این مطالعه بین سال های 1395 تا 1400 با رویکرد تحقیق توسعه ای و با استفاده از مدل برنامه ریزی درسی کرن در شش گام انجام شد. نیازسنجی عمومی و هدفمند  و مرور متون انجام گردید. برای تحلیل محتوا، داده های حاصل از مصاحبه های فردی و مرور متون با هم تلفیق و مورد تحلیل قرار گرفتند. مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری هدفمند و با حداکثر تنوع انتخاب؛ و داده های کیفی از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته جمع آوری گردید. اهداف یادگیری برنامه درسی (اهداف کلی و اهداف رفتاری) در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی در 19 موضوع درسی تدوین گردید. روش آموزش  ترکیبی شامل حضوری و غیرحضوری (با استفاده از نرم افزار مدیریت یادگیری سامانه نوید) اجرا شد. محتوای آموزشی مطابق با اهداف یادگیری شامل: فایل راهنمای جامع پرستار آموزش دهنده دیابت، فایل های چندرسانه ای تدریس اساتید، فیلم های آموزشی، کلیپ های سرگرمی آموزشی، تجارب یادگیری (یادگیری مبتنی بر مورد آموزشی و فعالیت های یادگیری) بود. ارزشیابی های آغازین، تکوینی و تراکمی در هر ماژول اجرا  شد.

وی می گوید یافته های کیفی حاصل از نیازسنجی منجر به ظهور (7 طبقه و 26زیر طبقه در نیازسنجی عمومی)؛ و (2 طبقه و 7 زیر طبقه در نیازسنجی هدفمند) گردید. اهداف یادگیری به تعداد 60 هدف کلی و 427 هدف رفتاری در سه حیطه شناختی، عاطفی، و روانی حرکتی تدوین شد. یافته های حاصل از مراحل برنامه ریزی منجر به توسعه سرفصل درسی گردید. برنامه درسی تدوین شده با روش ترکیبی و در قالب 26 ماژول آموزش الکترونیکی به عنوان ابزاری قدرتمند و در دسترس حتی در مناطق دارای منابع محدود دور از مرکز استان ادامه یافت. مدت زمان اجرای هر ماژول حدوداً یک ماه طول کشید. در هر یک از ماژول ها مقایسه ی میانگین نمرات ارزشیابی آغازین و تراکمی بیانگر تفاوت معنی دار آماری بین نمرات فراگیران بود.

فریدخت یزدانی در خاتمه می گوید طراحی، اجرا و ارزشیابی سیستماتیک یک دوره تخصصی برای پرستاران با استفاده از مدل برنامه ریزی درسی کرن مبتنی بر وب می تواند نیاز به عرصه‌های متنوع یادگیری در گستره وسیع شکل‌گیری مسایل مرتبط با سلامت و بیماری دیابت را پوشش دهد. ضرورت تغییر در برنامه های آموزش پرستاری بر مبنای نیازهای جامعه سبب می شود تا توانمندی های پرستاران در شناسایی مشکلات بهداشتی درمانی جامعه و نحوه انجام مراقبت و حفظ سلامت افراد مبتلا به دیابت افزایش یابد.

اساتید راهنما و مشاور دانشجو فریدخت یزدانی ، دکتر پروانه اباذری ، دکتر فریبا حقانی و دکتر بیژن ایرج بودند.

همچنین داوری پایان نامه ایشان را دکتر نیکو یمانی ، دکتر منصور سیاوش ، دکتر سمیه غفاری و دکتر حجت اله یوسفی به عهده داشتند.