رفتن به محتوای اصلی
x
 • آیین دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی رشته های پرستاری و مامایی و اتاق عمل

       آیین دانش آموختگی دانشجویان کارشناسی رشته های پرستاری و مامایی و اتاق عمل، با حضور تیم مدیریت دانشکده ، امروز سه شنبه 7 تیر 1401 سالن شهید حیدری

  به روایت تصویر

 • برگزاری همایش کشوری آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کرونا

       به گزارش روابط عمومی دانشکده، همایش کشوری آموزش و مراقبت جامع نگر در پاندمی کرونا، طی دو روز 25 و 26 خرداد ماه 1401چهار شنبه و پنج شنبه)در سالن رویش مجموعه امور رفاهی دانشگاه به صورت حضوری و مجازی برگزار شد.

   در این همایش، اساتید از دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بیش از 150 مقاله ارائه نمودند که 17 مقاله بصورت سخنرانی و 81 مقاله بصورت پوستر پذیرش و ارائه شد.

  برخی از عناوین مقالات سخنرانی عبارت بودند از :

 • افتخار آفرینی دانشجوی کارشناسی ارشد برای دانشکده: کسب مدال طلای مسابقات جهانی اختراعات و خلاقیت اروپا(2022)

       به گزارش دریافتی از سوی معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده( دکتر الهه آشوری)، دانشجوی کارشناسی ارشد با گرایش روانپرستاری( سید رضا موسوی)، موفق شد در جشنواره اختراعات و خلاقیت اروپا ( کشور رومانی) 2022، مدل این دوره از مسابقات را کسب و برگ زرینی به افتخارات دانشگاه و دانشکده بیفزاید.

  از این رو مدیریت، اساتید و کارکنان دانشکده، این موفقیت را به جامعه ی دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده و دانشجویان تبریک گفته و برای سید رضا موسوی، آرزوی موفقیت و قرار گرفتن در سکوهای بالاتر را از خداوند متعال خواستار است.   

 • بازبینی برنامه عملیاتی توانمندسازی اعضای هیات علمی و تدوین لاگ بوکهای کارشناسی پرستاری

  برگزاری جلسه «بازنگری فرم تدوین شده مربوط به اجرای پایلوت آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی و بازنگری لاگ بوک های مقطع کارشناسی گروه های پرستاری» با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری) و خانم فریبا عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری روز شنبه 1401/2/10 راس ساعت 8:00 در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه علوم پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضوری برگزار گردید.

 • الگوی نگارش در تدوین راهنمای یادگیری بالینی

  برگزاری جلسه «تبادل نظر در ارتباط با ارائه ی الگوی نگارش راهنمای یادگیری بالینی» با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور (سرپسرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری) و خانم فریبا عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) روز یکشنبه 1401/1/21 راس ساعت 12:00 در سالن شورای مرکز ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت حضوری برگزار گردید.