رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری اولین دوره توانمند سازی اعضا هیات علمی با عنوان «کلیات مراقبتهای حمایتی تسکینی»

در روزهای 22 و 23 و 28 و 29 شهریور ماه اولین دوره توانمندسازی اعضا هیات علمی تحت عنوان «کلیات مراقبتهای حمایتی تسکینی» در راستای پایلوت آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی گروه های پرستاری منطقه هفتم آمایشی کشور با حضور آقای دکتر بهرامی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر هاشمی (دبیر عملی دوره و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر اسحاقیان (همکار بیمارستان کاشانی)، آقای دکتر افشار (عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی اصفهان)، آقای دکتر کلاهدوزان (عضو هیات علمی روانشناس سلامت دانشکده پزشکی اصفهان)، آقای دکتر نوروزی (عضو هیات علمی گروه داخلی دانشکده پزشکی اصفهان)، آقای دکتر موسوی زاده (عضو هیات علمی گروه معارف دانشکده پزشکی اصفهان) و هچنین اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی منطقه هفتم آمایشی (اصفهان، کاشان، یزد و شهرکرد) به صورت وبینار برگزار گردید.

در این دوره راجع به مفاهیم مراقبت حمایتی تسکینی و مدلهای اجرایی آن، رویکرد بین حرفه ای مراقبتهای حمایتی تسکینی، مدیریت علائم در بیماران و مدیریت افسردگی و استرس در بیماران سخت درمان و حمایت روحی بیماران و خانواده هایشان، ارزیابی سلامت معنوی بیماران و چگونگی مراقبت معنوی از بیماران و افشای خبر مورد مطالبی ارائه گردید. همچنین به سوالات اعضا حاضر در وبینار پاسخ داده شد. در پایان دوره، اعضا نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند.