رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری اولین روز از دومین دوره توانمند سازی اعضا هیات علمی با عنوان «مراقبت از بیماران بیهوش و تحت ونتیلاتور»

در روز دوشنبه 30 آبانماه اولین روز از دومین دوره توانمندسازی اعضا هیات علمی تحت عنوان «مراقبت از بیماران بیهوش و تحت ونتیلاتور» در راستای پایلوت آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی گروه های پرستاری منطقه هفتم آمایشی کشور با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای دکتر نصراله علی محمدی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی، دبیر علمی دوره و سخنران)، خانم سمیه حقیقت (مربی دانشکده پرستاری و مامایئ و سخنران) و هچنین اعضاء هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و منطقه هفتم آمایشی (اصفهان، کاشان، یزد و شهرکرد)  به صورت حضوری و مجازی برگزار گردید.

در این دوره راجع  به اصول و کلیات مراقبت از بیمااران بیهوش و بررسی و شناخت بیمار بیهوش وهمچنین مراقبت پرستاری در ICU مطالبی ارائه گردید. همچنین به سوالات اعضا حاضر در دوره پاسخ داده شد.