رفتن به محتوای اصلی
x

شماره تلفن­های دانشکده پرستاری و مامایی

واحد

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

تلفن مستقیم

 

گروه آموزشی مامایی و بهداشت باروری

رئیس دانشکده

دکتر مسعود بهرامی

7500-7516

36687140

 

مدیر گروه

خانم دکتر والیانی

7537

معاونت اداری

 دکتر حجت اله یوسفی

36687140

 

عضو گروه

خانم فهامی

7513

دفتر ریاست

عباسعلی گلی

36687153

 

عضو گروه

خانم والیانی

7535

معاون آموزشی

 دکتراکرم  اعرابی

7516

 

عضو گروه

خانم نوروزی

7570

معاون­ دانشجویی­ فرهنگی

 دکتر الهه آشوری

7595

 

عضو گروه

خانم دکتر کاظمی

7538

روابط عمومی – امور رفاهی

خانم کربلایی

7556

 

عضو گروه

خانم­ها صوابی، عبدی شهشهانی

7571

انتظامات

 

3118

 

عضو گروه

خانم­ها محمدی، برومند، جان­قربان

     7536

امور عمومی

مجید کرم پور

7519

 

عضو گروه

خانم­ تائبی، پیرهادی، دادخواه

7596

تالار اندیشه

 

 

 

عضو گروه

خانم نکوئی

7606

حوزه اداری مالی

 

عضو گروه

خانم دکتر محمدی، حیدری

7546

کارگزینی و بایگانی

آقای مومنی – خانم صادقی - استیکی

7523

 

عضو گروه

خانم­ها دکتر کهن

7613

دبیرخانه – نامه رسانی

آقای توکلی

7522

 

عضو گروه

خانم کیان­پور

7609

کارپردازی­

آقای حسینی

7554

 

عضو گروه

خانم

7546

مسئول حسابداری

خانم ابوالقاسمیان

7501

 

گروه آموزشی پرستاری سلامت بزرگسالان

حسابدار

خانم­ها احمدی، نصری

7524

 

مدیر گروه

خانم دکتر بابایی

7543

واحد رایانه

خانم مهندس بهرامیان،خانم مهندس بابایی، آقای حق شناس

7553

 

عضو گروه

آقای دکتر یوسفی

7545

سمعی بصری

آقای کریمی

7557

 

عضو گروه

خانم دکتر طالقانی

7608

تاسیسات

آقای نیک فطرت

7528

 

عضو گروه

آقای دکتر بهرامی، آقای حسینی

7542

انبار

آقای هارونی

7558

 

عضو گروه

خانم دکتر آشوری / آتشی

7551

مرکز توسعه ملی پرستاری

 

عضو گروه

آقای دکتر یوسفی

7545

رئیس مرکز

دکتر علیرضا ایرج­ پور

7632

 

عضو گروه

آقای دکتر شهریاری

7549

کارشناس مرکز

دکتر مریم باقری 7633

خانم عامری

7634

 

عضو گروه

خانم­ها بابایی، مردانیان

7541

حوزه آموزشی

 

عضو گروه

خانم­ها نظری، فرضی

7589

رئیس­ خدمات آموزش

آقای مقدسی، خانم شریعتی

7517

 

عضو گروه

خانم­ها صبوحی، باقری

7550

آموزش

آقایان قاعدی ، جعفری، حقوقی، خانم قاسمی

7518

 

عضو گروه

خانم­ها مومنی، موسوی

7547

آموزش مداوم

آقای جعفری

7518

 

عضو گروه

خانم­ها ابوالحسنی، معنوی

7548

کمیته منتخب

خانم کربلایی

7556

 

عضو گروه

خانم­ها خواجه­علی، ثنایی

7541

مسئول آزمایشگاه­ مهارتهای­ بالینی

آقای سیدعباس حسینی

7504

 

گروه آموزشی بهداشت و مدیریت جامعه

منشی گروه­ها

خانم اسدی

7630

 

مدیر گروه

آقای حبیب ا.. حسینی

7512

منشی گروه­ها

نرگس بهرامی

7564

 

عضو گروه

خانم دکتر عادل­مهربان / خانم زمانی

7509

EDO دانشکده

خانم دکتر ابوالحسنی – خانم شاه نظری - رفیعیان

7630

 

عضو گروه

خانم دکتر خراسانی

7634

حوزه تحصیلات تکمیلی

 

عضو گروه

خانم دکتر کشوری

7567

مدیرتحصیلات تکمیلی

دکتر صوابی

7525

 

عضو گروه

آقای حبیب­ا.. حسینی

7602

کارشناس دکتری تخصصی

خانم ملبوسی زاده

7639

 

عضو گروه

خانم دکتر کشوری

7567

کارشناسان

خانم­ها عاصمی، شیرمحمدی

7594

 

عضو گروه

خانم­ها شیرازی، شهشهانی

7585

 

 

 

 

عضو گروه

خانم زندیه  7601

دکتر افشاری  7577

حوزه دانشجویی فرهنگی

 

گروه آموزشی اتاق عمل

اموردانشجویی فرهنگی

خانم متولیان

7552

 

مدیر گروه

خانم دکتر بختیاری

7510

مرکز مشاوره

خانم­ها عابدی، صرافان

7562

 

عضو گروه

آقای دکتر قدمی

7583

حوزه پژوهشی

 

عضو گروه

خانم­ها اکبری

7502

معاون پژوهشی

خانم دکترکیان­پور

7532

 

عضو گروه

خانم­ها شفیعی، بختیاری، هایرابدیان

7584

کارشناس پژوهشی

خانم یوسفی

7533

 

عضو گروه

خانم اعرابی

7614

مسئول کتابخانه

آقای نوروزی

7531

 

گروه آموزشی روان­پرستاری

کتابدار

خانم­ها عرب­زاده، ایزدپناه، شریفی

7530

 

مدیر گروه

آقای دکتر علوی

7586-7579

دبیر مجله

دکتر ماهرخ کشوری

7563

 

عضو گروه

خانم زهرا قضاوی

7580

کارشناس مجله

آقای طغیانی

7569

 

عضو گروه

آقای دکتر علوی

7586

مراکز تحقیقاتی مراقبت­های پرستاری و مامایی

 

عضو گروه

خانم اسماعیلی

7607

رئیس مرکز تحقیقات

خانم دکتر مریم کیان­پور

7620

 

عضو گروه

آقای دکتر فریدونی

7578

کارشناس مرکزتحقیقات خانم دکتر گیوی

7622

خانم شریفی

7623

 

عضو گروه

آقای دکتر مقصودی

7566

گروه­های آموزشی

 

عضو گروه

خانم قزلباش – خانم قائدی

7607

گروه آموزشی پرستاری ویژه

 

گروه آموزشی کودکان و نوزادان

مدیر گروه

خانم دکتر اقبالی

7540

 

مدیر گروه

خانم نم نباتی

7507

عضو گروه

خانم غفاری

7597

 

عضو گروه

خانم دکتر جعفری

7573

عضو گروه

آقای دکتر ایرج­پور

7616-7632

 

عضو گروه

خانم­ها آجودانیان، جونبخش – حسینی

7576

عضو گروه

خانم دکتر صفازاده

7511

 

عضو گروه

آقای کلهر

7574

عضو گروه

خانم هاشمی

7544

 

عضو گروه

 

7505

عضو گروه

آقای دکتر علی­محمدی

7597

 

عضو گروه

خانم معروفی

7505

عضو گروه

آقای دکتر یزدان نیک

7549

 

عضو گروه

 

7614

عضو گروه

خانم حقیقت – خیراللهی

7539

 

دورنگار دانشکده : 36699398

کدپستی دانشکده : 73461-81746