previous pauseresume next

تقدیر از اساتید دارای دستاوردهای آموزشی برتر

    چهار شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۹، درپنجمین روز هفته آموزش ( ۱۰- ۵ اردیبهشت)، طی جلسه ای با حضور مدیریت، اساتید و کارکنان حوزه آموزش، ازاساتید دارای دستاوردهای آموزشی منجر به ارتقاء فرآیند برتر  و همچنین کارمندان آموزشی برتردانشکده، در تالار اندیشه تقدیر شد.

برگزاری جلسه ارزیابی وضعیت پیشرفت تحصیلی

      چهار شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۹، درپنجمین روز هفته آموزش ( ۱۰- ۵ اردیبهشت)، به همت معاونین آموزشی، دانشجویی فرهنگی، نمایندگان  مرکز مشاوره دانشگاه و رییس اداره خدمات آموزش دانشکده،جلسه بررسی پرونده های آندسته از  دانشجویانی که دچار افت تحصیلی در مقاطع کارشناسی   ، کارشناسی ارشد و دکتری در ۳ رشته پرستاری، مامایی و اتاق عمل شده اند، در اتاق شورا برگزار شد.

در این جلسه ، مسئولین مربوطه برای پیشگیری از افت تحصیلی و همچنین ارتقاء پیشرفت تحصیلی، تصمیماتی اتخاذ کردند.

بازدید دانش آموزان دو دبیرستان دخترانه از دانشکده

     چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۹، به مناسبت هفته مشاغل بیش از ۴۰ نفر از دانش آموزان دو دبیرستان دخترانه عدالت دانشگاه و تربیت شهرستان چادگان  از دانشکده بازدید به عمل آوردند.

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان شاهد و ایثارگر

     سه شنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۸، درچهارمین روز هفته آموزش ( ۱۰- ۵ اردیبهشت)، به همت معاونین آموزشی، دانشجویی فرهنگی، نمایندگان دانشگاه در امور دانشجویان شاهد و ایثارگر و رییس اداره خدمات آموزش دانشکده،  جلسه پرسش و پاسخ با این دانشجویان در تالار اندیشه برگزار شد.

برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان کلاسها

     دوشنبه ۱۳۹۴/۰۲/۰۷، درسومین روز هفته آموزش ( ۱۰- ۵ اردیبهشت)، به همت معاونین آموزشی، دانشجویی فرهنگی، مدیران گروههای آموزشی، مدیر EDO و رییس اداره خدمات آموزش دانشکده، جلسه پرسش و پاسخ با نمایندگان دانشجویان کلاسها در تالار اندیشه برگزار شد.          

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده پرستاری و مامایی RSS