previous pauseresume next

ماه رمضان

 

 
*ایهاالناس هرکه از شما افطار دهد روزه دار مؤمنی را در این ماه، از برای او خواهد بود نزد خدا ثواب بنده آزاد کردن و آمرزش گناهان گذشته *              پیامبر اکرم (ص)
 
 

همکار محترم آقای رضا دریابیگی

 درگذشت  خواهرگرامیتان را به شما و خانواده محترم تسلیت عرض نموده  و از  درگاه خداوند سبحان برای آن مرحومه غفران و رحمت الهی و برای جنابعالی  و دیگر سوگواران صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.                                                    

مديريت ،‌ اساتید و كاركنان دانشكده  

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

چهارشنبه ۰۱/۰۵/۱۳۹۳، مرجان  حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد با گرایش آموزش مامایی، در تالارمعرفت از پایان نامه خود با عنوان بررسی ارتباط سازه های اعتقاد بهداشتی با مصرف غذاهای  غنی از کلسیم در زنان سنین حوالی یائسگی شهر سمیرم سال ۱۳۹۲ ، دفاع نمود.

اساتید راهنما و مشاور ایشان به ترتیب سرکار خانمها پروین بهادران و دکتر اشرف کاظمی بودند.

 

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

چهارشنبه ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ ، معصومه  علیجان پور دانشجوی کارشناسی ارشد با گرایش آموزش مامایی، در تالارمعرفت از پایان نامه خود با عنوان بررسی ارتباط الگوی شیردهی با کیفیت زندگی مادران تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان سال ۱۳۹۲ ، دفاع نمود.

اساتید راهنما و مشاور ایشان به ترتیب سرکار خانم پروین بهادران وآقای دکتر علیرضا یوسفی بودند.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

     دوشنبه ۳۰/۴/۱۳۹۳، منصوره سادات  طباطبایی دانشجوی کارشناسی ارشد با گرايش بهداشت کودک و خانواده ، در سالن معرفت از پایان نامه خود با عنوانبررسی تاثیر ورزش ایروبیک بر عزت نفس نوجوانان دختر تحت پوشش بهزیستی شهر اصفهان، سال ۱۳۹۱ ، دفاع نمود.

اساتید راهنما و مشاور ایشان به ترتیب سرکار خانم دکتر مرضیه حسن پور ، آقایان دکتر وحید ذوالاکتاف دکتر موسی علوی بودند.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

      چهارشنبه۲۵/۴/۱۳۹۳، علیرضا گلشن دانشجوی کارشناسی ارشد با گرایش پرستاری مراقبتهای ویژه، در تالار معرفت از پایان نامه خود با عنوانبررسی تاثیر یک برنامه مدیریت درد بر کنترل درد در بیماران با کاهش سطح هوشیاری بستری در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا سال ۱۳۹۲ ، دفاع نمود.

اساتید راهنما و مشاور ایشان به ترتیب آقایان دکتر محسن شهریاری و  دکتر سعید عباسی بودند.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

  دوشنبه ۲۳/۴/۱۳۹۳، میثم رحیمی پوردانشجوی کارشناسی ارشد با گرایش آموزش روان پرستاری ، در تالار معرفت از پایان نامه خود با عنوان بررسی تاثیر برنامه امید درمانی بر افسردگی، اضطراب و استرس بیماران تحت درمان با همودیالیز در بیمارستانهای شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲  ، دفاع نمود.

اساتید راهنما و مشاور ایشان به ترتیب آقای  محسن یزدانی و سرکار خانم  ناهید شاهقلیان بودند.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

   پنجشنبه ۱۲/۴/۱۳۹۳، صفورا دریدانشجوی کارشناسی ارشد با گرایش داخلی جراحی ، در تالار معرفت از پایان نامه خود با عنوان بررسی تاثیر یک برنامه خدمات توانبخشی بر کیفیت زندگی بیماران سندروم حاد کرونری در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال ۱۳۹۲  ، دفاع نمود.

اساتید راهنما و مشاور ایشان به ترتیب آقایان اصغر خلیفه زاده اصفهانی و  دکتر سعید شفیعی بودند.

تبریک به مناسبت ارتقاء مرتبه

 

در جلسه چهارشنبه ۴/۴/۱۳۹۳ هیات ممیزه دانشگاه ، با ارتقاء آقای دکتر مسعود بهرامی  ، عضو هیات علمی گروه پرستاری سلامت بزرگسالان از استادیاری به دانشیاری موافقت به عمل آورد.

 از این رو مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان این موفقیت را به نامبرده تبریک می گویند.

تبریک به مناسبت ارتقاء مرتبه

 

در جلسه چهارشنبه ۴/۴/۱۳۹۳ هیات ممیزه دانشگاه ، با ارتقاء آقای دکترعلیرضا ایرج پور، عضو هیات علمی گروه پرستاری مراقبتهای ویژه از استادیاری به دانشیاری موافقت به عمل آورد.

 از این رو مدیریت، اساتید، کارکنان و دانشجویان این موفقیت را به نامبرده تبریک می گویند.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده پرستاری و مامایی RSS