previous pauseresume next

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

     یکشنبه۶/۷/۱۳۹۳، سميه  پاكي دانشجوی کارشناسی ارشد با گرایش پرستاری سلامت جامعه ، در تالار اندیشه از پایان نامه خود با عنوانبررسي ارتباط عملكرد خانواده و عزت نفس در دانش آموزان دبيرستان هاي دخترانه شهر اصفهان در سال تحصيلي ۹۳-۱۳۹۲ ، دفاع نمود.

اساتید راهنما و مشاور ایشان به ترتیب آقاي عبدا... رضايي و سرکار خانم دکتر ماهرخ کشوری بودند.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

      یکشنبه ۶/۷/۱۳۹۳، زهرا شهبازی فرد دانشجوی کارشناسی ارشد با گرایش مراقبتهای ویژه کودکان ، در تالار معرفت از پایان نامه خود با عنوان بررسی مقایسه ای تاثیر دو الگوی پوشش پلی اتیلن در پیشگیری از کاهش درجه حرارت نوزادان نارس در بدو تولد در بیمارستان های الزهرا(س) و شهید بهشتی شهر اصفهان در سال ۱۳۹۱ ، دفاع نمود.

اساتید راهنما و مشاور ایشان به ترتیب سرکار خانمها صدیقه طلاکوب ، زهره قضاوی و دکتر امیر محمد آرمانیان بودند.

برگزاری جلسه با دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

پنجشنبه ۳/۷/۱۳۹۳، ریاست دانشکده، معاونین آموزشی و پژوهشی  دانشکده ، در نشستی صمیمانه بادانشجویان تحصیلات تکمیلی به گفتگو پیرامون مسائل و مشکلات موجود در مقطع تحصیلات تکمیلی پرداختند.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده پرستاری و مامایی RSS