previous pauseresume next

برگزاری نشست علمی آموزشی۲۹/۷/۱۳۹۳)

 

      در راستای برگزاری نشستهای علمی آموزشی( ادواری) معاونت آموزشی دانشکده ، سه شنبه ۱۵/۷/۱۳۹۳ ، آقای دکتر احمدرضا زمانی،  به ارائه موضوع نظریه های جدید ارتباطی: واقعیت درمانی  جهت اساتید، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارکنان درتالار اندیشه پرداخت.

   در این نشست علمی آموزشی که تعدادی از همکاران  شرکت کرده بودند، حاضران به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون موضوع یاد شده پرداختند .

این نشست علمی آموزشی که از ساعت ۳۰/۱۵ شروع شده بود، ساعت ۱۷به پایان رسید.

دفاع از پایان نامه دکتری بهداشت باروری

 

   سرکار خانم فرناز فرنام دانشجوی دکتری بهداشت باروری، سه شنبه ۹۳/۷/۲۹ در تالار معرفت از پایان نامه خود با عنوانمقایسه اثر مدل PLISSITو مدل بهداشت جنسی بر مشکل‌های جنسی زنان در یک کارآزمایی شاهددار تصادفی شده: پژوهش ترکیبی دفاع نمود.

اساتید راهنما و مشاور این دانشجو ، دكتر عفت‌السادات مرقاتی خویی ، دكتر محسن جانقربانی و دكتر فیروزه رئیسی بودند.

همچنین داوران پایان نامه نامبرده، دكتر مهرداد صالحی ، دكتر فاطمه بهرامی، دكتر مهناز نوروزی و دكتر اشرف کاظمی بودند.

گفتنی است سرکارخانم فرناز فرنام موفق شد با اخذ امتیاز ۷/۱۹ از پایان نامه خود دفاع نماید.

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

  یکشنبه ۲۷/۷/۱۳۹۳  ، صديقه  جمالي دانشجوی کارشناسی ارشد مامايي با گرايش مامايي قانوني ، در تالار معرفت از پایان نامه خود با عنوان بررسي ارتباط عامل ناباروري با روابط  زناشويي در زوجين نابارور مراجعه كننده به مراكز ناباروري شهر اصفهان در سال ۱۳۹۲   ، دفاع نمود.

اساتید راهنما و مشاور ایشان به ترتیب سركار خانمها محبوبه تائبي،دکتر پریسا نیلفروشانو دکتر علی غلامی بودند.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده پرستاری و مامایی RSS