previous pauseresume next

برگزاری تورپژوهشی در دانشکده پرستاری و مامایی

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، تورپژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی با حضور مسئولین ستادی دانشگاه، روساء و معاونین دانشکده ها، جمعی از اساتید،  دانشجویان و مشارکت و همکاری روسای دانشکده های مدیریت و اطلاع رسانی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و پرستاری و مامایی با بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی پنج سال گذشته این دانشکده، بازدید از کتابخانه ی دانشکده، مجموعه مراکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، آزمایشگاه مهارت های بالینی ادامه یافت.

برگزاری پانل کاربرد تحقیقات کیفی در آموزش و بالین و انتشارات حاصل از این تحقیقات / در همایش یک روزه تحقیقات کیفی و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته/ دانشکده پرستاری و مامایی

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، در پانل کاربرد تحقیقات کیفی در آموزش و بالین و انتشارات حاصل از این تحقیقات  این دانشکده که با حضور دکتر احمدرضا یزدان نیک و دیگر اعضاء پانل(دکتر مسعود بهرامی از دانشکده پرستاری و مامایی و دکتر نیکو یمانی از مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی)، در همایش یک روزه تحقیقات کیفی و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته برگزار شد، دکتر یزدان نیک، به لزوم ارتباط بین صنعت، دانشگاه و درمان اشاره نمودند.  

برگزاری پانل مبانی پارادایمی و ویژگی های تحقیقات کیفی/ در همایش یک روزه تحقیقات کیفی و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته / دانشکده پرستاری و مامایی

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷، در پانل مبانی پارادایمی و ویژگی های  تحقیقات کیفی  این دانشکده که با حضور دکتر طالقانی و دیگر اعضاء پانل(دکتر کیوان آراء از دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی و دکتر شهناز کهن از دانشکده پرستاری و مامایی)، در همایش یک روزه تحقیقات کیفی و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته برگزار شد، دکتر طالقانی، از معاونین پژوهشی دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی خواست تا پیش نویس سیاست گذاری پیرامون تحقیقات کیفی را به منظور تصمیم سازی و حمایت از مطالعات پژوهش های کیفی تهیه و به شورای پژوهشی دانشگاه ارائه نمایند.

برگزاری همایش یک روزه تحقیقات کیفی و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته/دانشکده پرستاری و مامایی

     به گزارش روابط عمومی دانشکده، چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷،  همایش یک روزه تحقیقات کیفی و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته، که با حضور مسئولین ستادی دانشگاه، معاون تحقیقات و فناوری اطلاعات، روساء و معاونین دانشکده ها، جمعی از اساتید،  دانشجویان و مشارکت و همکاری روسای دانشکده های مدیریت و اطلاع رسانی، مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی و پرستاری و مامایی، در تالار اندیشه دانشکده متبوع برگزار شد، در ابتدای این همایش، ریاست دانشکده پرستاری و مامایی، دکتر فریبا طالقانی، دبیر همایش و  معاون پژوهشی دانشکده، دکتر مهناز نوروزی، به بیان اهداف برگزاری همایش یک روزه تحقیقات کیفی و دستاوردهای آن در پنج سال گذشته پرداخت.

تبیین مشارکت مردان در مراقبتهای پری ناتال و ارائه راهکار مناسب: دفاع از پایان نامه دکتری مامایی و بهداشت باروری

    به گزارش روابط عمومی دانشکده، دانشجوی دکتری مامایی و بهداشت باروری ، سرکارخانم وحیده فیروزان ، ورودی ۱۳۹۲، چهارشنبه ۷ آذرماه ۱۳۹۷ ، درتالار اندیشه از پایان نامه خود با عنوان تبیین مشارکت مردان در مراقبتهای پری ناتال و ارائه راهکار مناسب دفاع نمود.

دانشجو وحیده فیروزان، در خلاصه پایان نامه ارسالی خود به روابط عمومی دانشکده گفته است: این پژوهش با هدف شناسایی مفهوم، موانع و راهکارهای مشارکت مردان در مراقبتهای پری ناتال و تعیین تاثیر مداخله طراحی شده بر مشارکت مردان در این مراقبتها انجام شده است.

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده پرستاری و مامایی RSS

ارتباط با ما

 

 

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

لینک مفید

 

 

پوسترسمینار

پیوندها