previous pauseresume next

برگزاری کارگاه یک روزه ارتباط پرستار با بیمار

  کارگاه یک روزه ارتباط پرستار با بیمار ، یکشنبه۳مرداد جاریدر تالار اندیشه دانشکده برگزار شد.

     در این کارگاه، اساتید گروه آموزشی روانپرستاری، آقایان سعید پهلوان زاده، دکتر جهانگیر مقصودی و سرکار خانمها طیبه مهرابی و شریفه سادات موسوی(کارشناس ارشد روان پرستاری)، به ارائه موضوعاتی چون: ارتقای مهارت های ارتباطی ،بررسي ارتباط غير كلامي (زبان بدن)، ارائه تصويريا فيلمهاي مربوط به رفتارغيركلامي پرستاران جهت شناخت رفتارها و بررسي و بحث درمورد آن، (زبان بدن)،  ارتباط پرستار با خانواده بیماران ،(كارعملي ) ارتباط پرستار با خانواده بیمار در حال احتضار (مرگ شناسی) و ارتباط راه حل مدار  پرداختند.

ضمنا" خاطر نشان می سازد دریک روزه ارتباط پرستار با بیمار، قریب به۳۰ نفر از همکاران آموزشی مستقر در مراکز آموزشی درمانی سطح شهر شرکت کرده بودند.

برگزاری كارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته بر اساس استاندارد ۲۰۱۵

     کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته بر اساس استاندارد ۲۰۱۵، چهارشنبه۳۰ تیر جاری در تالار اندیشه دانشکده برگزار شد.

در این کارگاه، مربیان گروه آموزشی پرستاری مراقبتهای ویژه، سرکار خانمها سمیه حقیقت و نرگس خیرالهی، به ارائه موضوعاتی چون:  مدیریت راه هوایی، مانورهاي بازكردن راه هوايي و تعبيه اروي و تعبيه راه هوايي پيشرفته  لوله تراشه ( روي مولاژاقدامات پیشرفته در احیای قلبی ریوی، نمایش فیلم انجام احیای قلبی ریوی و  انجام ماساژ قلبي و استفاده از دستگاه  شوك قلبي برروي مولاژ( عمليپرداختند.

ضمنا" خاطر نشان می سازد در این کارگاه احیای قلبی ریوی پیشرفته بر اساس استاندارد ۲۰۱۵، قریب به۳۰ نفر از همکاران آموزشی مستقر در مراکز آموزشی درمانی سطح شهر شرکت کرده بودند.

برگزاری کارگاه ها ودومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان ونوجوانان

مجموعه مراکز تحقیقات پرستاری ومامایی در نظر دارد: دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان ونوجوانان(با تاکید بر جنبه های روان تنی) وکارگاه ADHDبا مشارکت اساتید دانشگاه ماربورگ آلمان وکارگاه بازی های جدید درمانی وکارگاه اجراوتفسیر تستهای سنجش کودکان را در تاریخ ۹۵/۵/۱۲روز سه شنبه در تالار شهید حیدری دانشکده پرستاری ومامایی برگزار نماید، از علاقمندان در خواست میگردد در سامانه آموزش مداوم ثبت نام نموده ویا با دفتر مجموعه مراکز تحقیقات پرستاری ومامایی ۳۶۷۰۲۴۶۲  وشماره موبایل ۰۹۳۷۴۷۳۲۴۹۹تماس حاصل نمایند.

 

دومین سمپوزیوم اختلالات روان شناختی کودکان و نوجوانان(با تأکید بر جنبه های روان تنی)

 

 

کارگاه ADHD

 

کارگاه بازیهای جدید درمانی 

 

کارگاه :اجرا و تفسیر تستهاي سنجش كودكان

برگزاری کارگاه مدیریت اورژانس مامایی

     شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۵، کارگاه مدیریت اورژانس  مامایی جهت توانمندسازی دانشجویان ترم ۸ این رشته ، در آزمایشگاه مهارتهای بالین یدانشکده برگزار شد.

در این کارگاه ۳ روزه، طی ۶ جلسه، دانشجویان با نحوه ی اداره ی خون ریزی پس از زایمان، پارگی های وسیع کف واژن، دیستوشی شانه، احیای نوزاد، پرولاپس بند ناف، اکلامسی شبیه سازی شده آشنا شده و به ایفای نقش در موقعیت های بالینی می پردازند.

مراقبت پرستاری از بیماران بی حرکت و بیهوش

       کارگاه مراقبت پرستاری از بیماران بی حرکت و بیهوش، طی سه روز از سه شنبه ۲۲ تیر جاری در تالار اندیشه دانشکده شروع وتا ۲۴ تیر نیز ادامه خواهد داشت.

در آغاز این کارگاه، آقای دکتر نصرا... علی محمدی دبیر کارگاه، طی سخنان کوتاهی به بیان اهمیت و ضرورت موضوع کارگاه یاد شده پرداخت .

صفحه‌ها

اشتراک در دانشکده پرستاری و مامایی RSS

ارتباط با ما

 اصفهان، میدان آزادی ،خیابان هزار جریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده پرستاری و مامایی

           تلفن  دفتر:   ۳۷۹۲۷۵۶۵ -   ۰۳۱- ۳۶۶۸۷۱۵۳ – ۳۶۶۸۷۱۴۰- ۳۷۹۲۷۵۰۰  

           نمابر :               ۳۶۶۹۹۳۹۸-۰۳۱

           کدپستی:  ۸۱۷۴۶۷۳۴۶۵

پیوندها

لینک ۲