رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

کارشناس : خانم مهناز عاصمی

    تلفن:  ۳۷۹۲۷۵۹۴

1

شرح وظایف:

  • صدورگواهی اشتغال به تحصیل توسط درخواست دانشجو در نرم افزار سما دانشجویان
  • پیگیری درخواست دانشجویان و انجام مکاتبات به معاونت آموزشی دانشگاه بر اساس مطرح شدن در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده : در خواست مهمانی ، درخواست مرخصی (با احتساب و بدون احتساب سنوات) و درخواست انصراف..
  • تأیید فرم دفاع پروپوزال
  • تأیید بلامانع بودن دفاع نهایی از پایان نامه
  • تایید و پیگیری جهت اخذ فرصت تحصیلی اضافی دانشجویان
  • فرایند اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان
  • مکاتبه به معاونت آموزشی دانشگاه جهت تعیین نمره محصول فناورانه
  • انجام مکاتبه و پیگیری  امور مربوط به قرارداد شیوه نامه همکاری با سایر دانشگاهها