رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناسان تحصیلات تکمیلی

 

کارشناس دانشجویان دکترا : خانم میترا ملبوسی زاده  تلفن:  ۳۷۹۲۷۶۳۹

کارشناس دانشجویان ارشد : خانم مهناز عاصمی    تلفن:  ۳۷۹۲۷۵۹۴

شرح وظایف:

-صدورگواهی اشتغال به تحصیل توسط درخواست دانشجو در نرم افزار سما دانشجویان

-  پیگیری درخواست دانشجویان و انجام مکاتبات به معاونت آموزشی دانشگاه بر اساس مطرح شدن در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده : در خواست مهمانی ، درخواست مرخصی (با احتساب و بدون احتساب سنوات) و درخواست انصراف..

- تأیید فرم دفاع پروپوزال

- تأیید بلامانع بودن دفاع نهایی از پایان نامه

- تایید و پیگیری جهت اخذ فرصت تحصیلی اضافی دانشجویان

- فرایند اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان

- مکاتبه به معاونت آموزشی دانشگاه جهت تعیین نمره محصول فناورانه

-انجام مکاتبه و پیگیری  امور مربوط به قرارداد شیوه نامه همکاری با سایر دانشگاهها