رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناس امور دانشجویی

  زهره متولیان                                                       ۳۷۹۲۷۵۵۲- ۰۳۱

 

آنچه مسلم است ارتقاء سطح علمی دانشجویان و بهره­مندی آنان از برنامه­ های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ...در صورتی امکان­پذیر است که شرایط مناسب زیستی و رفاهی دانشجویان فراهم آید که در این راستا حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشکده به لحاظ نقش فعال در فراهم آوردن شرایط بهینه زندگی و تأمین رفاه و آسایش دانشجویان، بطور غیرمستقیم در ارتقاء علمی و فرهنگی دانشجو سهم بسزائی دارد و خدمات خود را از سه طریق اداره رفاه دانشجویان، اداره امور خوابگاهها و ادره تغذیه ارائه می­نماید.

 

شرح وظایف کارشناس امور دانشجوئی

-راهنمایی دانشجویان در امور رفاهی (وام تحصیلی،ضروری،قرض الحسنه، ودیعه مسکن و ...)

-راهنمایی و در صورت لزوم مکاتبه با امور خوابگاهها جهت دانشجویان خوابگاهی

-همکاری با تشکلها و انجن های دانشجویی در برگزاری جشنهای مربوط به  اعیاد،پخش فیلم،مناسبتهای فرهنگی و سایر امور 

-انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری  جلسه توجیهی در ابتدای هرترم و جشن فارغ التحصیلی جهت دانشجویان فارغ التحصیل

-هماهنگی در جهت برگزاری اردوهای دانشجوئی

-تهیه لباس و سوگند نامه در جشن فارغ التحصیلی برای تک تک دانشجویان  

-سامان دهی کمدهای دانشجویی در دانشکده بصورت مرتب و تحویل کمد به دانشجویان در ابتدای هر ترم

-نصب پوستر و اعلامیه به مناسبتهای مختلف در بردهای دانشجوئی فرهنگی

-همکاری و ارتباط با معاونت مرکزی در کلیه امور

-ثبت نام از متقاضیان کار دانشجوئی و تکمیل و ارسال لیست اسامی آنان به معاونت درمان و پیگیری تا ارسال اسامی از معاونت درمان به بیمارستان جهت صدور قرارداد کار دانشجوئی

-نظم بخشی در کلیه امور مربوط به نمازخانه و هماهنگی در جهت برگزاری نمازجماعت هر روز در نماز خانه

-همکاری و مکاتبه در امور مربوط به فعالیتها و مسابقات ورزشی

-تحویل لباس اتاق عمل به دانشجویان در عرصه

-تایپ و تنظیم کلیه نامه ها و مکاتبات معاونت دانشجوئی فرهنگی

-تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل

-ثبت نام از دانشجویان علاقمند جهت کلاسهای فوق برنامه

-پاسخگویی در کلیه امور دانشجوئی فرهنگی به دانشجویان