رفتن به محتوای اصلی
x

تشكلها کانون ها و کمیته های دانشجويي

کانون ها و تشکلهای دانشجوئی به منظور پاسخگویی به نیازها ی متنوع و رشد خلاقیت های فرهنگی دانشجویان و حمایت از فعالیتهای گروهی در جهت نیل به ارزشهای متعالی اسلامی انسانی تشکیل شده اند.

 

الف- بسیج دانشجوئی

ب- شورای صنفی

ج- انجمن اسلامی دانشجویان

د- انجمن های علمی دانشجوئی پرستاری، مامایی و اتاق عمل

 

 

*لینک های مرتبط:

-لینک کانال تلگرام بسیج برادران

https://t.me/bnmui

لینک  فرم عضویت انجمن اسلامی دانشجویان

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIPQLseh5bcwqshulic_EhAXR_01FzhLv09sft1LgBPrqHB2gDcriQ/viewform

-لینک پیچ اینستای انجمن علمی دانشجویی پرستاری

https://instagram.com/nsa_mui?utm_medium=copy_link

-گروه واتساپ انجمن علمی دانشجویی اتاق عمل

http://chat.whatsapp.com/GfEgAnzpqwnH6wcv5GepxN

-کانال تلگرامی انجمن علمی دانشجویی مامایی

https://t.me/anjoman_mamaei_mui

-پیج اینستاگرام انجمن علمی دانشجویی مامایی

https://www.instagram.com/anjoman_mamaei_mui

- ایمیل انجمن علمی دانشجویی مامایی

anjoman.mamaei.mui@gmail.com