رفتن به محتوای اصلی
x

تالیفات گروه

  1. کمک به تنفس نوزاد  (راهنمای مراقبان)
  2. کمک به تنفس نوزاد  (فلیپ چارت)
  3. مراقبت ضروری برای همه نوزادان  (راهنمای مراقبان)
  4. مراقبت ضروری برای همه نوزادان  (فلیپ چارت)
  5. سلامت کلیه در کودکان ( نیلوفر بهرامی بهرامی- دکتر محبوبه  نم نباتی -  دکتر مهرکش
  6. درسنامه پرستاری کودک بیمار: دکتر محبوبه  نم نباتی – فاطمه جونبخش- فاطمه السادات حسینی-  نجمه آجودانیان –فرامرز کلهر-و  اساتید دانشگاه های  علوم پزشکی کشور و دانشگاه اآازاد