رفتن به محتوای اصلی
x

حسابداری

 

مسئول حسابداري :اعظم ابوالقاسمیان    تلفن:۳۷۹۲۷۵۰۱

مسئول حقوق و مزایا: سمیه نصری    تلفن:  37927524

کارشناس حسابداری : سمانه احمدی

مسئول کارپردازی :  رحمت اله حسینی  تلفن 37927554

انباردار : کشتکار تلفن : 37927558

 

 

زيرمجموعه هاي اين اداره شامل حسابداري، كار پردازي، انبارداري و جمعداري اموال مي باشند.

 

شرح وظایف مسئول حسابداری

 

 • اجرای حسابداری نظام نوین مالی بر اساس دستورالعمل های ابلاغی
 • تهیه و تنظیم لیستهای حقوقی کارکنان و اعضای هیئت علمی ، اضافه کار، فولتایم، حقوق دانشجویان دکتری و طرحهای تحقیقاتی اعضاء محترم هیئت علمی
 • تهیه و ارایه گزارشات مورد نیاز مقامات مافوق و انجام امور ارجاعی
 • نظارت بر گردش موجودی انبار و ثبت اطلاعات موجودی کالا و اموال
 • پرداخت هزینه­های جاری دانشکده
 • برنامه­ریزی جهت بستن حساب­ها در پایان سال مالی و تهیه گزارش های مالی مورد نیاز مراجع ذیربط
 • نظارت و تدوین سندهای مالی مربوط به دانشگاه­های آزاد
 • ارائه گزارش نحوه عملکرد واحد به معاون اداری مالی

 

 

شرح وظایف مسئول کارپرداز

 

 • استعلام بها قبل از خريد اجناس و گزارش آن به مقام مافوق
 • دريافت درخواستهاي خريد كه از سوي مقام مافوق ارجاع گردد
 • نظارت بر كليه امور مربوط به كارپردازي واحد متبوع و راهنمايي كاركنان تحت سرپرستی
 • اقدام در خصوص برگزاری مناقصات و تنظیم صورتجلسه مربوطه
 • دریافت تنخواه گردان لازم و استعلام بها پس از تامین اعتبار
 • تنظیم اسناد خریداری شده و اخذ تائیدیه از مقام مافوق
 • تنظیم صورتجلسات تحویل موقت و قطعی
 • دریافت و تنظیم نیازها و اقلام درخواستی دانشکده
 • تنظیم و تدوین قراردادهای دانشکده

 

 

شرح وظایف انباردار دانشکده

 

 • همکاری با واحدهای کارپردازی،  امین اموال، واحد کامپیوتر، کتابخانه و حسابداری دانشکده
 • چک کردن رسید و دفاتر اجناس خریداری شده
 • چک کردن اجناس داخل انبار
 • وارد کردن تمام اجناس خریداری شده در سیستم و نرم افزار کامپیوتر انبار
 • نظارت بر اجناس در واحدهای دانشکده
 • پلاک خور کردن اجناس خریداری شده با امین اموال
 • جمع کردن اجناس فرسوده
 • تنظیم سند خروج اموال از دانشکده
 • جمع آوری تونرهای پرینتر مصرف شده جهت تحویل به کارپرداز جهت شارژ
 • صدور حواله انبار و رسید دریافت اجناس
 • آمار گرفتن از اجناس داخل انبار و تحویل لیست اجناس درخواستی جهت دانشکده
 • همکاری با مسئول امور عمومی دانشکده
 • در ضمن ورود اجناس خریداری شده و ثبت در سیستم کامپیوتر توسط رسید انبار که از شماره ۱ تا ۴۶ رسید غیرمستقیم می­باشد و از شماره یک تا ۲۱۰ رسید مستقیم می­باشد و خروج اجناس توسط حواله انبار صادر گردید که از شماره یک تا ۲۴۳ می باشد
 • تدوین و نظارت بر اموال مستهلک
 • انجام محاسبات و اعمال کنترل­های لازم در خصوص اموال رسیده، فرستاده، امانتی و پلاک­کوبی دارایی­های ثابت
 • نظارت بر حفظ و حراست اموال دانشکده
 • تهیه و ارائه گزارشات مربوط به اموال دانشکده طبق فرم­های اموال