رفتن به محتوای اصلی
x

کارگزيني

 

مسئول کارگزيني:   هاجر غفاری                       تلفن: ۳۷۹۲۷۵۲۳

مسئول سامانه تردد : یحیی قبادی

 بایگان: محبوبه صادقی

  

شرح وظایف مسئول کارگزینی

 

 • بررسی آیین نامه­ ها، بخشنامه­ ها، دستور العمل­ ها، طرح طبقه­ بندی مشاغل، مقررات استخدامی، بازنشستگی، قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 • انجام امور مربوط به حق التدریس اساتید و  حق محرومیت از مطب اعضای هیأت علمی دانشکده
 • اقدام به انجام ارتقاء طبقه کارمندان، ارتقاء رتبه کارمندان و ثبت نام کارمندان در سایت ارتقاء رتبه و سپس تأیید مراحل ثبت نام و پیگیری تا حصول نتیجه.
 • ثبت مرخصی ها و اعلام مانده مرخصی کارکنان و اعضای هیأت علمی.
 • انجام مکاتبات پرسنلی و استخدامی.
 • انجام مراحل بازنشستگی افراد مشمول بازنشستگی در سایت مربوطه.
 • تایپ و صدور مأموریت­های اداری و حکم­های مرخصی استعلاجی.
 • ارسال فرم های ترفیع پایه اعضای هیأت علمی به گروهها.
 • اعمال و اجرای قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور که از طریق مراجع قانونی به دستگاه ابلاغ می­ گردد.
 • شناخت وظایف و مسئولیتها و شرایط احراز پستهای سازمانی مصوب مربوطه.
 • انجام مراحل اداری مربوط به تبدیل وضعیت استخدامی، استخدام آزمایشی، برکناری از خدمت آزمایشی، صدور حکم قطعی و صدور حکم بازنشستگی پرسنل.
 • کنترل حضور و غیاب پرسنل واحد مربوطه برابر تصویبنامه هیات وزیران.
 • نظارت بر بایگانی پرسنل و اسناد مربوطه