رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه های اجراشده

 • کارگاه تجزیه و تحلیل داده های کیفی: مطالعه کیفی پدیده شناسی (دکتر علوی، 1398)
 • کارگاه مدیریت و اجرای مصاحبه های تحقیق کیفی (دکتر علوی، 1398)
 • کارگاه تحقیقات کیفی پدیدارشناسی (دکتر علوی، 1396)
 • کارگاه مراقبت های پرستاری در اورژانس های روانپزشکی ویژه کارشناسان بیمارستان فارابی (دکتر فریدونی مقدم، 1397)
 • کارگاه مراقبت های پرستاری در مسمومیت با مواد مخدر و روانگردان ویژه کارشناسان بیمارستان فارابی (دکتر فریدونی مقدم، 1396)
 • کارگاه آشنایی با انواع مطالعات مشاهده ای ویژه کارشناسان پرستاری ویژه کارشناسان بیمارستان فارابی (دکتر فریدونی مقدم، 1398)
 • کارگاه روش تحقیق مقدماتی و تدوین پروپوزال ویژه کارشناسان بیمارستان فارابی(دکتر فریدونی مقدم، 1399)
 • کارگاه اورژانس های روانپرستاری (سرکارخانم قزلباش، 1397)
 • کارگاه بررسی وضعیت روانی بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی (سرکارخانم قزلباش، 1397)
 • کارگاه مهارتهای ارتباطی (سرکارخانم قزلباش، 1396)
 • کارگاه روش تحقیق ویژه دانشجویان (دکتر قائدی، 1396)