رفتن به محتوای اصلی
x

تالیفات گروه

ﺭﺩﻳﻒ

نام کتاب

 

نویسندگان/مترجمین

تالیف

ترجمه

 

انتشارات

سال انتشار

شماره شابک

1

نارسایی کلیه و درمان های جایگزین

 

مریم‌السادات هاشمی و ناهید شاهقلیان

*

 

حیدری

92

9786006971179

2

پیوند کلیه

مریم‌السادات هاشمی، ناهید شاهقلیان، فهیمه کاشانی

*

 

حیدری

92

9786006971223

3

اختلالات خواب و طب مکمل

 

مریم‌السادات هاشمی، فهیمه کاشانی

*

 

حیدری

92

9786006971209

4

تنفس و تبادلات گازی

مریم‌السادات هاشمی، فهیمه کاشانی

 

*

حیدری

92

9786006971360

5

مطالعات موردی در اخلاق پرستاری

 

Sara T. Fry, Robert M. Veatch & Carol Taylor

محسن شهریاری، کبری صالحی، مریم‌السادات هاشمی( به ترتیب حروف الفبا)

 

*

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

99

9789645246677

6

بانک آزمون جامع هوشبری

سرور مصلح , محمدصادق ابوطالبی , محمدجواد تاکی , حمید مهدوی‌فرد , قاسم زارعی , دکتر خسرو نقیبی

 

*

جامعه نگر

99

 

 

مدیریت بیهوشی و نورو سایکولوژی

محمد صادق ابوطالبی

 

*

 

 

 

7

واكاوي گازهاي خون شرياني

 

صبا فرضي، صديقه فرضي، احمد رضا يزدان نيك،

*

 

دانشگاه علوم پزشكي

اصفهان

94

 

8

توسعه دانش پرستاري پزشكي اصفهان

احمد رضا يزدان نيك، سمر سيد يا حسين

 

*

دانشگاه علوم پزشكي

اصفهان

91

 

9

حمايت تنفسي در بخش مراقبتهاي ويژه

آسیه دهقانی - احمدرضا یزدان نیک

*

 

دانشگاه علوم پزشكي

اصفهان

97

 

10

پرستاري در سالمندان گلوريا هافمن،

 

حيدر علي عابدي، محسن شهرياري، نصراله عليمحمدي، احمد رضا يزدان

نيك، حجت اله يوسفي،

 

*

دانشگاه علوم پزشكي

اصفهان

82

 

11

تازه هایی در کنترل درد با تاکيد بر درد سرطان

مریم اقبالی و همکاران

*

 

دانشگاه علوم پزشكي

اصفهان

93

 

12

مبانی کلی و اختصاصی درمان وریدی و مراقبت های آن. انتشارات دانشگاه علوم
پزشکی.139

مریم اقبالی و همکاران

*

 

 

دانشگاه علوم پزشكي

اصفهان

91

 

13

بررسی وضعيت سلامت و نشانه شناسی

مریم اقبالی و همکاران

*

 

انتشارات بشری

86

 

14

راهنمای اجرای مهارتهای بالينی.

مریم اقبالی و همکاران

*

 

دانشگاه علوم پزشكي

اصفهان

90

 

15

ایرج پور ع و همکاران ) Medical Surgical Nursingبلک و جاکوبز

ایرج پور ع و همکاران

 

*

دانشگاه علوم
پزشکی اصفهان

85

 

16

ترجمه کتاب پرستاري داخلی و جراحی برونر و سودارث Medical Surgical
Nursing ( Brunner & Suddarth) Respiratory System

ایرج پور ع، یوسفی ح

 

*

تهران: اتشارات حکیم هیدجی

91

 

17

Nutrition Handbook for Nursesترجمه

حقیقت س، ایرج پور ع

 

 

تهران. بشری

92

 

18

درسنامه برونر و سودارث 2010
پرستاري داخلی جراحی ) 3قلب و عروق، کبد، غدد و مجاري صفراوي، تنفس، عفونی، اتاق عمل

عسگري م، سلیمانی م، نیشابوري م، ایرج پور ع، یوسفی ح، پیشگوئی ا ح،

 

*

تهران. بشری

91

 

19

غفاري سميه. مرور جامع پرستاري داخلي و جراحي  از سري کتابهاي DRS

سمیه غفاری

*

 

انتشارات جامعه نگر

1387

 

20

نکات طلایي پرستاري.

غفاري سميه، شوکتي احمد آباد مصطفي

*

 

انتشارات جامعه نگر

1386

 

21

راهنمای خودمراقبتی در بیماری مزمن انسدادی ریه

 

وجیهه آتشی، سمیه غفاری و...

*

 

انتشارات جامعه نگر

1400

 

22

ترومبوآمبولی وریدی از پیشگیری تا درمان

سمیه غفاری، پونه براتی، مرتضی آبدار اصفهانی

*

 

انتشارات جامعه نگر

1400

 

23

پرستاری مراقبت ویژه و حاد در یک نگاه ترجمه acute and critical care nursing at a glance

نرگس خیرالهی، مائده حیدر زاده جزی و...

 

*

اصفهان. هرمان

99

 

24

پرستاری در صدمات سر

نصراله علیمحمدی و...

*

 

دانشگاه علوم پزشکی اراک

85

 

25

پرستاری در سالمندان

 

*

 

انتشارات عروج

82

 

26

پرستاری اعصاب از سری کتابهای پرستاری بلک

 

 

*

انتشارات بشری

85

 

27

مفاهیم  تمیزسازی، ضدعفونی و استریلیزه در نظام سلامت

شیما صفازاده و همکاران

 

*

انتشارات تیمورزاده

94