رفتن به محتوای اصلی
x

تالیفات گروه

 1. افشاری عاطفه، ایرج‌پور علیرضا، خراسانی پروانه به ترتیب الفبا (1397) توسعه علوم پرستاری: ماموریت ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، چاپ: اول  تابستان ۱۳۹۷ تالیف
 2. خراسانی پروانه ، اسکندری منیژه (1394) اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی، ویرایش دوم ( چاپ چهارم) ،تهران  نشر جامعه نگر .ترجمه و تالیف
 3. خراسانی پروانه(1394)  فصل4:  تلفیق در پژوهش. چاپ اول ویراست دوم تهران، نشر جامعه نگر صفحات 72تا 81. ( ارایه نمونه پروپوزال و گزارش نتایج طرح لانه گزیده در اقدام پژوهی گسترش نقش آموزشی پرستار 1393-1390)
 4. خراسانی پروانه (1394) فصل 11:اقدام پژوهی در کتاب اصول و روش های پژوهش کیفی، تالیف پرویزی سرور، محسن ادیب حاج باقری ،مهوش صلصالی چاپ اول ، ویراست دوم -  تهران، نشر جامعه نگر:  239 تا 293 . تالیف
 5. خراسانی  پروانه و همکاران به ترتیب الفبا (1391) برنامه آموزشی مراقبتهای پرستاری در اورژانس، نشرحکیم هیدجی. 4 فصل ترجمه
 6. خراسانی پروانه و همکاران به ترتیب الفبا (1389) مفهوم پیشگیری و نقش پرستار در پیشگیری  از سرطان انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی. تالیف یک فصل
 7. خراسانی پروانه و همکاران به ترتیب الفبا (1389) ارتقای سلامت در مولتیپل اسکلروز، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد تالیف
 8. خراسانی پروانه و نظری فاطمه (1390) شيوه زندگي  سالم، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. تالیف یک فصل
 9. خراسانی پروانه (1387)  درسنامه پرستاری بهداشت جامعه 1: اصول و مبانی بهداشت و مراقبت‌های بهداشتی اولیه انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد. تالیف
 10. خراسانی پروانه (1386) درسنامه بهداشت محیط و بهداشت عموم در جامعه، بر اساس سرفصل درس پرستاری بهداشت جامعه 3- انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد. تالیف
 11. خراسانی پروانه ، اسکندری منیژه (1378) اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی ویرایش  اول (چاپ اول ) ، اصفهان نشر کنکاش  ترجمه و تالیف
 12. شیرازی مریم؛ اکبری لیلا راهنمای اموزشی برای بیماران دارای دفیبریلاتور کاشتنی قلبی (ICD ) به همراه نکاتی برای بیشگیری از ابتلا به بیماریهای قلبی عروقی؛ ویرایش اول (چاب اول)؛ نشر کنکاش
 13. شیرازی مریم  (۱۳۹۱) اشنایی با نحوه محاسبه و تقسیر شاخصهای بهداشتی؛ ویرایش اول (چاب اول)؛ نشر کنکاش
 14. شیرازی مریم؛ برومند صبا؛ صبوحی فخری ؛ کنترل عفونت در بیمارستان و جامعه ؛ ویرایش اول (چاب اول)؛ نشر کنکاش
 15. شهشهانی مریم سادات؛  راحمی زهرا ؛ میرباقر ندا (۱۳۹۱) سرطان بستان؛ کیفیت زندگی و ورزش؛ نشر مرسل؛ تالیف