رفتن به محتوای اصلی
x

کارگاه های اجراشده

کارگاه آموزشی ایمنی بیمار(1400)

کارگاه آموزشی کنترل عفونت(1400)

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای(1400)

کارگاه آموزشی ایمنی دارویی(1399)

کارگاه آموزشی محاسبات دارویی(1399)

کارگاه آموزشی ثبت و گزارش دهی در پرستاری(1399)

کارگاه آموزشی نقش پرستاران در پدافند غیرعامل(1398)

کارگاه آموزشی فرآیند پرستاری(1398)