رفتن به محتوای اصلی
x

تالیفات گروه

بخشی از تألیفات گروه

 1. فریبا طالقانی، فخری صبوحی. راهنمای بالینی پرستاری، جلد دوم(سرطان و غدد)، وزارت بهداشت و درمان علوم پزشکی، تهران، 1388.
 2. نصرالله علیمحمدی، فریبا طالقانی، صدیقه فرضی. مفاهیم بنیادین پرستاری در تفکر اسلامی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، 1394.
 3. . مریم باقری ، فریبا طالقانی ، پروانه اباذری ، علیرضا یوسفی.  کاربرد بازتاب در آموزش پرستاری بالینی ، انتشارات علوم پزشکی اصفهان . 1398.
 4. مسعود بهرامی، کیفیت زندگی در سرطان و سایر بیماری های مزمن. انتشارات علوم پزشکی اصفهان. 1391.
 5. بهرامی ، کشوری، عادل مهربان . تحقیقات روشهای ترکیبی در علوم پرستاری و بهداشت. 1392.
 6. مسعود بهرامی ، دهقان ، اقبالی . اخبار کنترل درد : تأکید بر درد سرطان . 1392
 7. بلوچستانی، طالقانی، عموحیدری، پورفضلی . سرطان سینه . انتشارات علوم پزشکی اصفهان . 1394.
 8. زارع ، شهسواری ، طالقانی ، درک اثر بخشی تحقیقات مرور سیستماتیک . انتشارات علوم پزشکی اصفهان. 1390.
 9. مریم اقبالی، سیما بابایی، ناهید شاهقلیان، فخری صبوحی، فاطمه نظری. تشخیص سریع بیماری ها با تأکید بر علایم و نشانه ها. انتشارات بشری، تهران، 1388.
 10. مریم شیرازی، صبا برومند، فخری صبوحی. کنترل عفونت در بیمارستان و جامعه. انتشارات کنکاش، اصفهان، 1391.
 11. صدیقه فرضی، صبا فرضی، علیرضا ایرج پور، اعظم مولادوست، ثبت و گزارش دهی در پرستاری، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، 1395.
 12. محسن شهریاری و همکاران، اخلاق پرستاری و مامایی. انتشارات علوم پزشکی اصفهان. 1392
 13. مریم اقبالی، طاهره خواجه علی، فخری صبوحی. فاطمه نظری. مبانی کلی و اختصاصی درمان وریدی و مراقبت های آن. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، 1391.
 14. صبا فرضی، صدیقه فرضی، احمدرضا یزدان نیک، واکاوی گازهای خون شریانی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، 1394.
 15. محسن شهریاری و همکاران ، روش تحقیق برای پرستاری و مامایی، انتشارات دانشگاه خوراسگان. 1387.
 16. محسن شهریاری و همکاران ، ارتقا سلامت قلب برای پرستاران ، 1384.
 17. وجیهه آتشی، احمدرضا یزدان نیک، راهنمای پیشگیری از پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بخش مراقبت ویژه، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1398.
 18. . فاطمه نظری ، پرستاری بیماری های داخلی جراحی بلاک و هاوکس : پرستاری بیماری های مغز و اعصاب ترجمه درسی چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،.1385
 19.  فاطمه نظری ، شیوه زندگی سالم ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1389
 20. ناهید آسمان رفعت، مریم اقبالی، شهلا صارمی، ناهیده فاتحی، نرگس معنوی، الهه آشوری، سیدعباس حسینی،  مهرانگیز زمانی، اشرف اسادات کرمانی، شهره وقایع نگار. راهنمای اجرای مهارت های بالینی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1390.
 21. شهلا ابوالحسني، ليلا مردانيان، نيره ناصري. دستيابي سريع به نكات كليدي در پرستاري داخلي جراحي، اصفهان، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، پاييز 1386.
 22. شهلا ابوالحسني. اثرات موسيقي و ماساژ بر بيماران بستري در بخش مراقبت ويژه قلب، تهران، بشري، 1389.
 23. شهلا ابوالحسني، مجيد رحيمي، فريبا عسكري، زهرا نيك سير. پرستاري ويژه، معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد، پاييز 1390.
 24. مقدمه ای بر فلسفه علم و دانش بر پرستاری، سیما بابایی ، فریبا طالقانی و همکاران، انتشارات جامع نگر تهران 1396
 25. تحولات رشته پرستاری دذر اصفهان (1347 تا 1397 ) ، سیما بابایی ، مینا توتونچی،محسن شهریاری ، الهه ضیایی،فریبا طالقانی، انتشارات دانش پژوهان اصفهان 1398
 26. بررسی وضعیت سلامت و نشانه شناسی، سیما بابایی، مریم اقبالی، ناهید شاهقلیان، انتشارات اطمینان،تهران 1393

بخشی از ترجمه های گروه

 1. فریبا طالقانی، صدیقه فرضی، نصراله علیمحمدی. اقدام پژوهی در مراقبت سلامت، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1396.
 2. محسن شهریاری، فخری صبوحی و همکاران. پرستاری داخلی جراحی بلاک، هوکس، جلد اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1384.
 3. صدیقه فرضی، صبا فرضی، حجت اله یوسفی. مراقبت از زخم : یک راهنما برای پرستاران، کارل ویلی، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1395.