رفتن به محتوای اصلی
x

روسای پیشین

drbehrooz

دکتر عباس بهروز

دوره مسئولیت : از فروردین 1357 تا اردیبهشت 1358

مدت تصدی: 13 ماه

تحصیلات زمان تصدی: متخصص راديولوژي

محل اخذ مدرک تحصیلی:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

drmeghdadi

دکتر مرتضی مقدادی

دوره مسئولیت : از اردیبهشت 1358 تا دیماه 1359

مدت تصدی: 22 ماه

 تحصیلات زمان تصدی: متخصص بيماريهاي پوست

محل اخذ مدرک تحصیلی:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

dr razmjoo

دکتر حسن رزمجو

دوره مسئولیت : از دیماه  1359 تا تیر ماه 1360

مدت تصدی: 7ماه

 تحصیلات زمان تصدی: متخصص بيماريهاي چشم            

محل اخذ مدرک تحصیلی:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

drshah

دکتر اکبر شاه محمدی         

            دوره مسئولیت : از  تیر ماه 1360 تا اسفند ماه 1360

مدت تصدی: 9 ماه

 تحصیلات زمان تصدی: متخصص كودكان          

محل اخذ مدرک تحصیلی:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

drheidari

شهید دکتر عبد الرحمن حیدری

            دوره مسئولیت:  از اسفند ماه 1360 تا فروردین ماه 1362

مدت تصدی: 13 ماه

تحصیلات زمان تصدی: لیسانس پرستاری

 محل اخذ مدرک تحصیلی: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

salehi khah

علي  صالحي‌خواه

دوره مسئولیت : از فروردین ماه  1362  تا اردیبهشت ماه  1366

مدت تصدی: 48 ماه

تحصیلات زمان تصدی: لیسانس پرستاری

محل اخذ مدرک تحصیلی:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

dr farastkish

دکتر رسول  فراست‌كيش        

دوره مسئولیت : از اردیبهشت ماه  1366  تا بهمن ماه  1368

مدت تصدی: 33 ماه

تحصیلات زمان تصدی: متخصص بیهوشی

محل اخذ مدرک تحصیلی:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

khalife

اصغرخليفه‌زاده      

دوره مسئوليت :  بهمن‌ماه  1368   لغايت  فروردين‌ماه   1372  

  مدت تصدي  :38   ماه

   تحصيلات زمان تصدي : ليسانس پرستاري

             محل اخذ مدرک تحصیلی:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

naji1

همايون ناجــي


دوره مسئولیت : ازفروردین ماه1372 تا آبان ماه 1374
مدت تصدی: 31 ماه

 تحصیلات زمان تصدی: فوق لیسانس پرستاری بیهوشی

محل اخذ مدرک تحصیلی:  دانشگاه علوم پزشکی مشهد

drchangiz

دکتر طاهره چنگیز

دوره مسئولیت : ازآبان  ماه1374 تا خرداد ماه 1376
مدت تصدی: 18ماه

 تحصیلات زمان تصدی: استادیار فارماکولوژی

محل اخذ مدرک تحصیلی:  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

drabedi

   دکتر حیدر علی عابدی                 

  دوره مسئوليت : از خردادماه  1376   تا آبان  ماه   1384       

مدت تصدي  :90  ماه 

    تحصيلات زمان تصدي : دکتری تخصصی پرستاری

             محل اخذ مدرک تحصیلی:  دانشگاه ولز انگلستان

naji2

همایون ناجی
دوره مسئوليَت : از آبان 1384 تا خرداد 1388 
             مدت تصدي  : 43 ماه

تحصيلات زمان تصدي : فوق لیسانس پرستاری بیهوشی  
محل اخذ مدرك تحصيلي: دانشگاه علوم پزشکی مشهد

drtaleghani

 

دکتر فریبا طالقانی
دوره مسئوليَت : از خردادماه 1388 تا آذر 1400

  تحصيلات زمان تصدي : دكتري تخصصی  پرستاري  
  محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه علوم پزشکی تهران

gy

دکتر مسعود بهرامی
دوره مسئوليَت : از آذر ماه 1400 

  تحصيلات زمان تصدي : دكتري تخصصی  پرستاري  
     محل اخذ مدرک تحصیلی : دانشگاه فلیندرز،آدالاید،استرالیا