رفتن به محتوای اصلی
x

آیین نامه ها و دستورالعمل های پژوهشی

 

 در خواست برای افزایش بودجه

 ارائه مقاله در پایان نامه ها   

 دریافت کد IRCT

اخذ کد اخلاقی قبل از اجرای طرح تحقیقاتی

 دریافت کد اخلاق جهت شروع به کار

 ارزیابی بودجه طرح ها

 بررسی اعتبار مجلات

 دریافت تاییدیه کد اخلاق تخصیص یافته به پایان نامه

پژوهانه

عناوین پیشنهادی دستگاههای اجرایی استان به دانشگاهها برای انجام پایان نامه

 فراخوان  طرح های تحقیقاتی مطالعات مروری 1401

ارسال پایان نامه ها فقط از طریق سامانه پژوهشیار

انجام  امور مالکیت فکری و تجاری سازی در دانشگاه

تاکید بر شروع کار بعد از اخذ کد اخلاق

سامانه بر خط گزاره برگ های معاونت تحقیقات و فناوری معاونت بهداشت

ضوابط اجرای طرحهای تحقیقاتی

واریانت های کووید 19

فلوچارت ارسال گزارش نهایی پایان نامه ها

شیوه نامه اجرایی 1401

ساماندهی طرح های تحقیقاتی و مجریان بیش از چند طرح با توجه به بند 63 مصوب دویست و سی و سومین جلسه شورای دانشگاه

پیرو نامه اعلام فراخوان مطالعات مروری 1401

آیین نامه حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه سلامت

بخشنامه حمایت از طرح های فناورانه و ایده های نوآورانه

دستورالعمل حمایت از شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور

متن ابلاغی قانون جهش تولید دانش بنیان