رفتن به محتوای اصلی
x

گاید لاین پایان نامه ها

گاید لاین پایان نامه ها

گایدلاین های مستخرج از پایان نامه ها

ردیف

نام مجری طرح

عنوان

کد علمی طرح

 1.  

دکترعلیرضا ایرج پور

راهنمای بین حرفه ای مراقبت در تجربه مرده زایی

392472

 1.  

دکترعلیرضا ایرج پور

راهنمای بالینی بین حرفه ای درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به صدمات سر در مرحله حاد

394297

 1.  

دکتر نصراله علیمحمدی

راهنمای بالینی مراقبت از آسیب های ثانویه مغزی در بیماران بزرگسال با آسیب های تروماتیک مغزی شدید برای پرستاران شاغل در بخش های ویژه و جراحی اعصاب

394447

 1.  

دکترعلیرضا ایرج پور

راهنمای بین حرفه ای مراقبت در منزل در مراحل پایان عمر بیماران مبتلا به سرطان

394536

 1.  

دکتر مسعود بهرامی

راهنمای بالینی آماده ‌سازی و تجویز ایمن داروهای تزریقی شیمی‌ درمانی و مراقبت های ناشی از تجویز در بیماران بزرگسال مبتلا به سرطان جهت پرستاران شاغل در مراکز انکولوژی ایران

395553

 1.  

دکتر نصراله علیمحمدی

راهنمای بالینی مدیریت درد مصدومین در اورژانس پیش بیمارستانی

395601

 1.  

دکتر فریبا طالقانی

راهنمای مراقبتی در مبتلایان به سرطان کولون غیر متاستاتیک برای پرستاران

395651

 1.  

دکتر شهناز کهن

راهنمای توانمندسازی زنان نوجوانان متاهل برای باروری سالم

395897

 1.  

مهشید عبدی شهشهانی

راهنمای آموزشی خودمراقبتی سلامت باروری بر اساس نیازسنجی و اجرای آن در دانشجویان دختر

396646

 1.  

دکتر نصراله علیمحمدی

راهنمای بالینی مراقبت پرستاری از کودکان دچار صدمات سر در بخش های اورژانس ، جراحی اعصاب و مراقبت ویژه

398538

 1.  

مرضیه حسن پور

راهنمای ملی مراقبت تکاملی در بخش‌ های مراقبت ویژه نوزادان

393585

 1.  

دکترعلیرضا ایرج پور

راهنمای بالینی بین حرفه ای مراقبت معنوی از بیماران مزمن

395255

 1.  

پروانه اباذری

راهنمای آموزش خودمدیریتی دیابت برای پرستاران آموزش دهنده

396294

 1.  

دکتر ماهرخ کشوری

راهنمای بالینی برای پیشگیری از افت عملکرد سالمندان بستری در بیمارستان

398306

 1.  

دکترعلیرضا ایرج پور

راهنمای بالینی بین حرفه ای رعایت محدوده قلمرو بیمار در بخش های مراقبت ویژه

398537

 1.  

دکترعلیرضا ایرج پور

راهنمای بالینی مراقبت در منزل از سالمندان مبتلا به دمانس

399122

 1.  

دکتر نصراله علیمحمدی

راهنمای بالینی پیشگیری از ابتلا به اختلال خفیف شناختی (MCI) در سالمندان بستری در بیمارستان

399057

 1.  

دکتر پروانه خراسانی

راهنمای‌بالینی پیشگیری از یبوستِ سالمندان بستری در بیمارستان‌های دوستدار سالمند

399530

 1.  

دکتر احمدرضا یزدان نیک

راهنمای بالینی مراقبت از دهان سالمندان بستری در بیمارستان

399388

 1.  

دکتر مالک فریدونی مقدم

راهنمای بالینی ارائه مراقبت‌ مشارکتی خانواده‌محور در بیماران مبتلا به اختلالات روانی مزمن مراجعه کننده به مراکز درمانی

399466

 1.  

دکتر ماهرخ کشوری

راهنمای بالینی پیشگیری از زخم فشاری در سالمندان بستری در بیمارستان

3991025

 1.  

دکتر ماهرخ کشوری

راهنمای بالینی پیشگیری از اختلالات خواب در سالمندان بستری در بیمارستان

3400308

 1.  

دکتر حجت اله یوسفی

راهنمای بالینی بین حرفه ای مراقبت تسکینی برای بیماران مبتلا به نارسایی قلب

3400396

 1.  

دکتر نصراله علیمحمدی

            راهنمای بالینی مراقبتی از بزرگسالان دچار تروما به ستون فقرات در مرحله پیش بیمارستانی و اورژانس

3400251