رفتن به محتوای اصلی
x

ترجمان دانش پایان نامه های تحقیقاتی

تدوین و ارزیابی راهکارهای مقابله با ناباروری با رویکرد زوجی: یک مطالعه ترکیبی 3991057
بومی سازی راهنمای بالینی پیشگیری از زخم فشاری در سالمندان بستری در بیمارستان 3991025

بررسی اثر بخشی برنامه حمایتی- آموزشی مبتنی بر مدل مراقبتی کوپ بر تاب آوری، بار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی مراجعه کننده به  بیمارستان پژوهشی، آموزشی و درمانی شهید چمران اصفهان در سال  1400

3400747

بررسی ارتباط انگ اجتماعی با کیفیت زندگی حرفه­ای پرستاران شاغل در بیمارستان­های منتخب کووید -19

3400395

طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه ارتقاء سالمندی فعال: مطالعه ترکیبی

3400354
طراحی و اجرای برنامه توسعه نقش پرستاران در پیشگیری از سرطان 3400252
بررسی تاثیر یک برنامه ورزشی ترکیبی بر کیفیت خواب و شدت خستگی مبتلایان به سرطان پستان تحت شیمی‏درمانی مراجعه کننده به مراکز درمانی آموزشی منتخب شهر اصفهان در سال 1399 399656
طراحی و تدوین راهنمای بالینی مراقبت در منزل از سالمندان مبتلابه دمانس 399122
بررسی تاثیر بابونه بر تهوع ، استفراغ و نفخ شکمی بعد از جراحی کله سیستکتومی به روش لاپاراسکوپی در بیماران ارجاع شده به اتاق عمل بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1398-1399 398870

برنامه مبتنی بر گوشی هوشمند مراقبت از بیماران دارای ضربان‌ساز " برای

پرستاران شاغل در بخش‌های مراقبت ویژه قلب بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 1400
340113

بررسی تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی برمدل ارتقای سلامت پندر بر تبعیت از رژیم درمانی در مبتلایان به اختلال عروق کرونر بستری در بخش های چمران سال 1397

396916

تعیین تاثیر یک برنامه ی آموزشی_حمایتی خانواده محور تحت وب بر تبعیت از رژیم درمانی و بستری مجدد بیماران نارسایی قلبی پس از ترخیص از مرکز آموزشی درمانی شهید چمران اصفهان سال 1397

396843

بررسی تاثیر یک مداخله چند وجهی برکنترل فشارخون و تبعیت دارویی بیماران با پرفشاری خون کنترل نشده  مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان درسال 1397

396841

بررسی تاثیر مصاحبه ارزشیابی برنمره عملکرد پرستاران بخش مراقبتهای ویژه نوزادان در بیمارستان های وابسته ب به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396

396889

بررسی تاثیر برنامه مراقبتی براساس مدل سیستمی بتی نیومن، بر سطح اضطراب و عوامل تنش زا بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر بستری در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 97-1396

396838

بررسی تاثیر استفاده از یک نرم افزار شبیه سازی بر میزان رضایتمندی و خودکارآمدی دانشجویان کارشناسی اتاق عمل در شهر اصفهان 69

396875

اعتبار سنجی ابزارمهارت های تغذیه ای اولیه جهت ارزیابی تغذیه دهانی شیرخواران زودر س

395944

بررسی تاثیر روش لین شش سیگما بر مخاطرات شغلی پرستاران اتاق عمل الکتیو یک  مرکز آموزشی - درمانی الزهرا (س) اصفهان در سال 1397

396820

بررسی تاثیر روش A3برمیزان ترافیک اتاق عمل های جراحی عمومی مرکز اموزشی درمانی ایت الله کاشانی اصفهان در سال 1398

397661

بررسی خطاهای پزشکی در مراقبت های قبل، حین و بعد از عمل و عوامل مرتبط با آن در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396

396707

بررسي تاثیر رایحه درماني بر وضعیت خلق وتاب اوری زنان سرپرست خانوار شهر اصفهان در سال 1397

397214

ساخت و بررسی ویژگیهای روان سنجی ابزار سنجش مشکلات خانواده های دارای والد مبتلا به مصرف مواد

396620

بررسی تاثیر اریکولوتراپی بر شدت یبوست بیماران دیالیز

396618

بررسی تأثیر بازاندیشی بر اساس مدل تانر بر تصمیم گیری بالینی پرستاران شاغل در بخشهای ویژه وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1396

396150

بررسی تاثیر وضعیت های مختلف بدن بر میزان اشباع خون شریانی نوزادان

395760

بررسی تاثیر یک برنامه آموزش خانواده بر بار مراقبتی و کیفیت زندگی مراقبین خانوادگی بیماران تحت درمان با همودیالیز

395950

بررسی تأثیر تور آشنا سازی با فرآیند عمل جراحی بر میزان اضطراب بیماران کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر مراجعه کننده به مرکز قلب شهید دکتر چمران اصفهان در سال 1396-97

396704

بررسی تاثیر ماساژ توسط مادر بر شدت علایم اختلال نقص توجه در کودکان مراجعه کننده به درمانگاه ها ...

397434

بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران پرستاری با سازمان یادگیرنده از دیدگاه پرستاران در مراکزآموزشی درمانی شهر اصفهان در سال

396209

بررسی تأثیر پرستاری از راه دور بر دلبستگی و استرس مادران نوزادان نارس بستری در بخش مراقبت‌ ویژه نوزادان بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 1396

395899

بررسی مقایسه ای دو روش آموزش سخنرانی والکترونیک بر عملکرد پرستاران درمورد داروهای قلبی وعروقی در بخشهای مراقبت ویژه بیمارستانهای تامین اجتماعی استان اصفهان درسال 1397

396647

بررسی مقایسه ای رشد جسمی و علائم روان شناختی دختران نوجوان با وزن کم موقع تولد و وزن طبیعی درشهر اصفهان سال96-1395

3957575

تاثیر برنامه ی خودکنترلي بر کیفیت زندگي نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به انجمن دیابت جنان

397433

بررسی تاثیر اجرای برنامه­ی مبتنی بر مراقبت تکاملی توسط مادران بر شاخص­های رشد نوزادان کم وزن بعد از ترخیص در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396

 

395827

تعیین و ارزیابي وضعیت اخلاقي اخذ رضایت آگاهانه عمل جراحي بیماران در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال1396

931693

تحلیل ریشه ای علت موربیدیتي شدید مادری در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي اصفهان سال1396

397464

بررسی تاثیر بازخورد بر میزان رعایت استانداردهای رگ‌گیری توسط پرستاران در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1396

 

396751

بررسی تقاضای القایی متعاقب اجرای طرح تحول نظام سلامت دراورژانس منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال1396

396636

بررسی تأثیر پیاده روی بر اختلالات فشارخون بارداری در زنان مستعد به فشارخون مراجعه کننده به مراکز ارائه دهنده خدمات مامایی در سال :9311-9317یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده

396532

 

بررسی تاثیر قطره بابونه بر کیفیت خواب مبتلایان به نارسایی قلبی مزمن بستری در بخش های قلب چمران 1397

397213

راهنماهای بالینی مراقبت حمایتی در مدیریت عوارض  شایع در بیماران مبتلا به سرطان کولون غیرمتاستاتیک

 

395651

بررسی تاثیر فوتوتراپی در منزل بر درمان زردی نوزاد و استرس والدین نوزادان مبتلا به زردی

396706

بررسی تأثیر یک برنامه توانمندسازی اخلاقی بر پریشانی اخلاقی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه بیمارستان الزهرا (س) 1396

 

396053

بررسی تاثیر همراهی پرستار در انتقال نوزادان زودرس به منزل بر وضعیت خلقی مادران آنها در بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان1396

396557

طراحي راهنمای بالیني آماده سازی و تجویز ایمن داروهای تزریقي شیمي درماني و مراقبتهای ناشي از تجویز در بیماران بزرگسال مبتلابه سرطان جهت پرستاران شاغل در مراکز انکولوژی ایران

39553

بررسي کاربرد مدل بزنف بر پایبندی به درمان پس از جراحي بای پس عروق کرونر در بیماران بستری در مرکز پژوهشي، درماني شهید چمران وابسته به دانشگاه علوم پزشکي اصفهان1397

39721

بررسی تاثیر یک برنامه توانمندسازی پرستاران در مراقبت اخلاقی از بیماران با کاهش سطح هوشیاری در مراقبت ویژه اصفهان سال 1397

397515

بررسی مقایسهای تأثیر آموزش سلامت به دو روش فرد محور و گروه حمایتی بر خودمراقبتی و کیفیت زندگی زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت منتخب شهر

396873

بررسی تاثیر آموزش بر اساس الگوی اعتقاد  بهداشتی بر رفتارهای پیشگیری کننده از پریتونیت در بیماران تحت درمان با دیالیز صفاقی در بیمارستانهای شهر اصفهان،1396

 

396055

بررسی اثربخشی«برنامه آموزش خودمراقبتی به همراه پیگیری تلفنی پرستار» در مدیریت فشارخون سالمندان مبتلا به پرفشاری خون ترخیص شده از بخش داخلی قلب بیمارستان های منتخب شهر اصفهان-1395-1397

395551

بررسی کاربرد فرم های مستندسازی مراقبت حین عمل جراحی بر تعداد خطاهای گزارش شده در اتاق عمل بیمارستان های منتخب شهر اصفهان در سال1397

396808

بررسي تاثیر برنامه تبعیت از رژیم درماني بر کیفیت زندگي بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی بستری درمرکز آموزشي درماني شهید چمران اصفهان در 1396

396635

بررسی تاثیر برنامه بازدید منزل بر رفتارهای خودمدیریتی و شاخص های کنترل قند خون مبتلایان به دیابت نوع دو تحت درمان با انسولین مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی دیابت شهید اصغر شعبانی اصفهان سال 97

396871

بررسی ارتباط سواد رسانه ای با سواد سلامت در نوجوانان شهر اصفهان 1396

396469

بررسی چالشهای ارائه خدمات توسط مراقبین سلامت، ازدیدگاه آنها، مدیران وکارشناسان مسئول مراکز بهداشتی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سال 1396

396433

بررسی مقایسه ای پی آمدهای نامطلوب بارداری در پرسنل بخش های اتاق عمل و پرستاری بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان1396

396819

خوشه بندی نشانه ها در سالمندان مبتلا به سرطان کولورکتال در بیمارستانهای اصفهان در سال 1397

397575

بررسی مقایسه ای ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی پرسنل اتاق عمل لاپاراسکوپی در نقش های سیرکولر و اسکراب در بیمارستان الزهرا (س) اصفهان1396

396858

بررسي تاثیر سیستم انگیزشي بر میزان گزارش دهي خطاهای دارویي در بخش های کودکان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکي اصفهان سال 97

397463

بررسي تأثیر دو روش کاهش مدت زمان ناشتا بودن و داروی اندانسترون بر میزان عوارض پس از عمل جراحي بیماران ارتوپدی بستری در بیمارستان منتخب شهر اصفهان در سال 1396

396700

مقایسه ی سه روش تدریس-سخنرانی، کلاس وارونه و آموزش مجازی- بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1397

397659

بررسی تاثیر نمایش فیلم مستند آموزشی عمل جراحی براضطراب بیماران کاندیدعمل جراحی دیسک کمرمراجعه کننده به مراکز منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال1397

396840

بررسي تاثیر برنامه دوازده گام بر شاخصهای روانشناختي، کیفیت زندگي و تداوم ترک در افراد خواهان ترک و مراجعین مراکز ترک اعتیاد منتخب شهر اصفهان در سال1396

396623

بررسی تاثیر یک برنامه ارتقاء دهنده سواد سلامت بر سطح سواد سلامت و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به بیمارستان سیدالشهداء اصفهان در سال 1397

396705

بررسی خشونت شغلی و عوامل مرتبط با آن در مراقبین سلامت در اتاق های عمل مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال97

396822

بررسی کیفیت زندگی حرفه ای و عوامل مرتبط در پرستاران بخشهای قلب بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1397

397436

مقایسه ی فلبیت وریدی در دو روش انفوزیون ویال ونکومایسین در کودکان بستری در مرکز منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1396

 

396018

نیازهای سلامت شغلی پرستاران شاغل در بخش های انکولوژی: یک مطالعه ترکیبی

397435

بررسی تاثیر بکارگیری مدل سر‌سختی (کوباسا و مدی) بر میزان استرس و سر‌سختی پرستاران شاغل در بخش های کودکان بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

395652

بررسی میزان رعایت وموانع احتمالی عدم رعایت استاندادرهای ساختاری درمراکزتوانبخشی ونگهداری سالمندان شهر اصفهان درسال1395-96

395756

بررسی مقایسهای تأثیر دو روش پانسمان با کرم بابونه و کرم سولفادیازین نقره 1درصد بر مدتزمان ترمیم و عوارض زخم سوختگی درجهدو در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه

396701

بررسی تاثیر یک برنامه ی مراقبت معنوی بر شدت درد و رضایت مندی از کنترل درد ناشی از تعویض پانسمان, در مبتلایان به سوختگی بستری در بیمارستان سوانح سوختگی امام موسی کاظم(ع) اصفهان در سال 1396

396208

بررسی تاثیر یک برنامه مبتنی بر ایفای نقش بر نمره همدلی با بیمار در دانشجویان کارشناسی اتاق عمل دانشکده پرستاری و مامایی اصفهان در سال تحصیلی 97-1396

 

396839