رفتن به محتوای اصلی
x
 • برگزاری شانزدهمین نشست منطقه ای حضوری و مجازی اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری در دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

          شانزدهمین نشست منطقه­ای اعضای کارگروه توسعه علوم پرستاری در روز یکشنبه 1400/2/26 راس ساعت 14:15 در شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرستاری دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بصورت حضوری و مجازی برگزار شد.

 • برگزاری جلسه پیشبرد پروژه¬ی توانمندسازی اعضای هیات علمی پرستاری

   جلسه ی پیشبرد پروژه ی توانمندسازی اعضای هیات علمی پرستاری با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیرکارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر پروانه خراسانی( عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، آقای دکتر محسن تقدسی (رئیس دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، خانم دکتر نگین مسعودی علوی (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی کاشان)، خانم دکتر عاطفه افشاری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان) و خانم موسوی (همکار پژوهشی پروژه) روز یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۹ راس ساعت 15:00 در شبکه ملی مطالعات و توسعه علوم پرس

 • برگزاری جلسه ی بازنگری و تایید نهایی پرسشنامه دانش آموختگان پرستاری مقطع کارشناسی پرستاری

  جلسه ی «بازنگری و تایید نهایی پرسشنامه ی دانش آموختگان پرستاری مقطع کارشناسی» در روز یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۹ راس ساعت 13:30 با حضور آقای دکتر علیرضا ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر مریم باقری (دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری) و خانم فریبا عامری (کارشناس و مسئول دفتر کارگروه توسعه علوم پرستاری) در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه علوم پرستاری و خانم دکتر عاطفه افشاری (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم معصومه فولادوندی و خانم ستاره تاجداری (دانشجویان دکتری تخصصی پرستاری) از طریق لینک کارگروه توسعه علوم پرستاری برگزار گردید. در این جلسه سوالات پرسشن

 • پیشبرد برنامه های عملیاتی

  جلسه بازبینی و ارزیابی پیشبرد برنامه های عملیاتی کارگروه توسعه علوم پرستاری 1402-1400 راس ساعت 11:30 به مدت دو ساعت، در سالن شورای مرکز مطالعات و توسعه علوم پرستاری با حضور سرپرست و دبیر کارگروه برگزار گردید. در این جلسه خانم دکتر باقری دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری گزارشی از پیشبرد فعالیتهای برنامه های عملیاتی ارائه کردند و سپس برنامه های بومی سازی فرایند پرستاری، توانمندسازی اعضای هیات علمی و توانمندسازی کارکنان پرستاری(دوره های آموزش مهارتی - حرفه ای) مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت.