رفتن به محتوای اصلی
x
 • برگزاری اولین دوره توانمند سازی اعضا هیات علمی با عنوان «کلیات مراقبتهای حمایتی تسکینی»

  در روزهای 22 و 23 و 28 و 29 شهریور ماه اولین دوره توانمندسازی اعضا هیات علمی تحت عنوان «کلیات مراقبتهای حمایتی تسکینی» در راستای پایلوت آیین نامه توانمندسازی اعضا هیات علمی گروه های پرستاری منطقه هفتم آمایشی کشور با حضور آقای دکتر بهرامی (ریاست دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر هاشمی (دبیر عملی دوره و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر اسحاقیان (همکار بیمارستان کاشانی)، آقای دکتر افشار (عضو هیات علمی گروه روانپزشکی دانشکده پزشکی اصفهان)، آقای دکتر کلاهدوزان (عضو هیات

 • برگزاری پنجمیین وبینار کودک بیمار

  در روز یکشنبه  تاریخ 1401/6/27 ساعت 11:00 پنجمین وبينار درسنامه کشوری پرستاری کودک بیمار با حضور آقای دکتر ایرج پور (سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر محبوبه نم نباتی (مسئول تدوین درسنامه کودک بیمار)، خانم فاطمه جونبخش (عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر لیلی بریم نژاد (استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران)، خانم دکتر سیاحی (عضو هیات علمی علوم پزشکی اراک)، خانم شهبا (عضو هیات علمی واحد پرستاری دانشگاه آزاد نجف آباد)  و هچنین اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاههای علوم پزشکی دولتی و آزاد سراسر کشور به همت مدیر گرو

 • پیشبرد اهداف برنامه عملیاتی تدوین لاگ بوک های ارزشیابی بالینی

  جلسه «چگونگی پیشبرد برنامه عملیاتی تدوین لاگ بوک های ارزشیابی بالینی» با حضور آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، آقای فلاحتی(همکار پروژه)، خانم محمدی(همکار پروژه) و خانم عامری(مسئول دفتر و کارشناس کارگروه توسعه علوم پرستاری) در روز سه شنبه 22/6/1401 راس ساعت 16:00 لغایت 17:00 در سالن شورای کارگروه توسعه علوم پرستاری به صورت حضوری برگزار گردید.

 • گفتگو پیرامون همکاری معاونین آموزشی و مسئولین EDOهای دانشکده های پرستاری منطقه هفتم آمایشی با دبیرخانه کارگروه توسعه علوم پرستاری

  جلسه «پیرامون همکاری معاونین آموزشی و مسئولین EDOهای دانشکده های پرستاری منطقه هفتم آمایشی با دبیرخانه کارگروه توسعه علوم پرستاری» با دستور جلسه «ارائه نحوه همکاری با دبیرخانه کارگروه، اعلام فعالیت های تخصیص یافته به دانشکده های پرستاری منطقه هفتم، تعیین ددلاین گزارش دهی فعالیت ها به دبیرخانه کارگروه و بررسی همکاری در طرح های پژوهشی وابسته به برنامه های عملیاتی کارگروه» با حضور آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر اعرابی(معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی اصفهان)، خانم دکتر

 • پیشبرد برنامه عملیاتی و پروژه بومی سازی فرایند پرستاری

  جلسه «چگونگی پیشبرد برنامه عملیاتی و پروژه بومی سازی فرایند پرستاری» با حضور آقای دکتر ایرج پور(سرپرست کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر باقری(دبیر کارگروه توسعه علوم پرستاری)، خانم دکتر اباذری(مسئول پروژه بومی سازی فرایند پرستاری)، خانم دکتر طالقانی(همکار پروژه)، آقای دکتر یزدان نیک(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکتر صبوحی(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکترابوالحسنی(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکتر هاشمی(همکار پروژه و عضو هیات علمی دانشکده پرستاری)، خانم دکتر آتشی(همکار پروژه و عضو هی